Zvezdan Forum
Dobrodošli na Zvezdan Forum...

Neki Delovi Foruma su skriveni za goste,
Da bi videli ceo sadržaj Foruma morate biti registrovani i ulogovani...

Registracija je besplatna,bezbolna i traje samo dva minuta.

Registrujte se i uživajte...

Stetna zracenja i zastita

Ići dole

Normalna Re: Stetna zracenja i zastita

Počalji od vivijen taj Pet 25 Feb - 17:05:11


Detekcija štetnih zračenja u prostoru


Zdravlje životnog i radnog prostora

Osnovno što prostor mora da pruža čoveku je zaštita i podrška njegovog životnog potencijala.

Radiestezijska detekcija i procena energetskih karakteristika prostora je ustvari procena narušene ravnoteže, mogućnost prilagođavanja čoveka prostoru i prostora čoveku, tj. kvaliteta interakcije korisnika sa prostorom. Ako postoji mogućnost kvalitetne interakcije - prostor je pozitivan. Ako između prostora i korisnika ne postoji harmonija, prostor je negativan u odnosu na (tog, određenog) korisnika, ili specifičnu namenu prostora.

Cilj detekcije prostora jeste pronalaženje uzroka koji dovode do energetskog poremećaja i pronalaženje načina uspostavljanja ravnoteže između čoveka i prostora. Pri tome je veoma važno da se ne deformišu ostala polja i zračenja, da se ne smanjuju ili deformišu pozitivni uticaji i da se očuva prirodna specifičnost prostora.

Na osnovu dobijenih rezultata, predlaže se plan zaštite i reekvilibracije prostora, u zavisnosti od njegove namene.To se postiže eliminacijom ekstremno štetnih, destruktivnih uticaja, transformacijom manje štetnih, i optimalizacijom, intenziviranjem ili stvaranjem novih blagotvornih uticaja. Prostor koji na ovaj način obradimo nije samo zaštićen od štetnih uticaja, već je u njemu uspostavljen proces reekvilibracije, tj. proces održanja i obnavljanja životnog potencijala - stvaralački energetski proces.

Detekcija i energetsko uređenje prostora može da pomogne u razrešenju mnogih situacija i stanja za koja nismo ni svesni da zavise od mogućnosti interakcije i podrške koju Vam pruža životni prostor. Poslovni uspeh ili neuspeh često zavisi od »zdravlja « Vašeg radnog prostora.


Kada treba da se obratite radiestezisti?

Za detekciju stambenog prostora:
• Ako nerado boravite, prosto bežite iz svog stambenog-radnog prostora,
• ako se u vašem prostoru stalno dešavaju svađe i prepirke (a van prostora ne!),
• ako u stanu ne možete da se opustite, stalno nešto premeštate, uređujete,
• ako vaše dete neće da spava u svom krevetcu, ili neće da uči za radnim stolom,
• ako se uvek u isto vreme, a bez određenog razloga budite u toku noći,
• ako se u toku spavanja prekomerno znojite,
• ako se budite umorni, slomljeni, kao da ste radili celu noć,
• ako imate košmarne snove i noćne more,
• ako premalo ili previše spavate i teško ustajete,
• ako ste stalo umorni i bez energije,
• ako nerado spavate ili se stalno okrećete i premeštate u svom krevetu,
• ako se osećate bolesno, a svi nalazi su vam dobri,
• ako imate simptome koje su na »«nervnoj bazi«, a ni lekovima ih se ne možete rešiti,
• ako se izlečene bolesti posle kratkog vremena ponovo vraćaju,
• ako imate tumor ili vam se isti obnavlja,
• ako ste bezrazložno uznemireni, patite od strahova, nesanice, fobija...
• ako patite od glavobolja, promena u krvnom pritisku, mišićnih spazama i tremora...

Za detekciju radnog prostora:
• Ako nerado boravite, prosto bežite iz svog radnog prostora,
• ako ste već posle sat-dva bez energije, dekoncentrisani, iscrpljeni, uznemireni,
• ako gosti-poslovni partneri posle kraćeg vremena postanu svadljivi, nervozni, neraspoloženi,
• ako su zaposleni često bolesni, nervozni, neraspoloženi, svadljivi, dekoncentrisani, umorni,
• ako su međuljudski odnosi narušeni,
• ako Vam bez razloga propadaju poslovni potezi i projekti...


Zašto je neophodno detektovati životni i radni prostor?

Od harmonične i pravilne cirkulacije i razmene energije – informacije sa okruženjem zavisi zdravlje i vitalnost kako određenog prostora tako i čoveka, a i svih bioloških sistema. Kada dođe do poremećaja cirkulacije, dolazi do blokade energije koja se na nekim mestima kumulira, dok su druga u deficitu. Posledice toga su energetski deformisani prostori u kojima dolazi do narušavanja zdravlja i vitalnosti ne samo ljudi, već svih bioloških sistema. Patogeni uticaji nastali od zračenja podzemnih voda, ruda, arheoloških ostataka, tehničkih zračenja, i ostalih negativnih uticaja štetno deluju na život i zdravlje bioloških sistema. Dolaskom u rezonancu sa njima, biopolje se deformiše. Te deformacije se specifičnom gen-informatikom prenose dalje na ceo živi organizam, što se na kraju ispoljava kao bolesno stanje organizma. Statistikom je utvrđeno, da se prve smetnje u većini slučajeva javljaju kao razdražljivost, nesanica, dekoncetrisanost, smanjena sposobnost pamćenja, loš san...

Na takvim mestima se rađaju »deformisane« misli i ideje koje ponovo rađaju deformisane oblike i odnose – i tako je krug zatvoren. Na tim mestime se biljke suše ili slabo rađaju, životinje su uznemirene, bolešljive, neplodne ili nerado borave na njima.


Kakva rešenja nudimo ?

U slučaju da radiestezijska detekcija i energetska analiza prostora ukazuju na štetne uticaje prisutne u prostoru, nudimo Vam kompletnu zaštitu prostora od štetnih uticaja prirodnog i veštačkog porekla. Po želji možemo da Vam uradimo i reekvilibraciju (ponovno oživljavanje) prostora i izradu energetskog zaštitnika koji je ujedno pozitivni izvor energije. Zračenjem oblika, propozicijom brojeva, boja, upotrebom kristala, srebra, zlata, tj. frekvencijama (koje odaju ritam života, pretvaraju haos u red) stvaramo energetske fraktalne slike koje mogu da budu Vaša lična zaštita i energetska podrška. Može da podržava i oživljava energiju prostora, da bude podrška vašeg doma, porodice, radog prostora ili da bude energetska pomoć pri realizaciji određenog cilja.


Kako se vrši detekcija prostora?

Radiestezista na osnovu reakcije svog organizma dobija informaciju, a tumači ih na osnovu načina kretanja svog instrumenta. Očitavajući pokrete radiestezijskog instrumenta (rašlje, L-antene, visak...), subjektivno, ali veoma precizno procenjuje energetske karakteristike prostora i polja sa kojima je u interakciji.

I ako se štetni radiestezijski uticaji danas mogu detektovati objektivnim, naučnim metodama i instrumentima, osetljivost radiesteziste na ova polja i zračenja je veća od osetljivosti bilo kog instrumenta. Osim toga, ne postoje instrumenti za registrovanje pozitivnih uticaja i zračenja. Jedino je čovek sposoban da proceni šta je to što podržava njegov život. Na podražaje iz svoje okoline reaguje vibracijama koje su izazvane sličnostima u ''kvalitetu'' i u ''odnosu''. Radiestezista izučava i teži da ''vančulno''detektuje dinamiku, promenu vibratornog nivoa energetskog polja, odstupanja od normalnog biološkog delovanja polja koja su posledice međudejstva različitih oblika zračenja (emitovanja energije,vibracija ili uticaja iz izvornog centra).


Šta je radiestezija?

Radiestezija u nekom slobodnom tumačenju znači osetljivost (estezija) na zračenja (radijaciju). To je subjektivna reakcija organizma na promenu vibratornog nivoa polja (pravca, frekvencije, amplitude...), sa kojima je čovek u interakciji. Sposobnost registrtovanja vanredno finih impulsa, frekvencija i umeće njihovog tumačenja određenim metodama.

U prirodi postoje blagotvorni uticaji, ali i oni koji štetno deluju na život i zdravlje bioloških sistema. Tokom evolucije čovek je bio izložen uticajima Zemlje kao i kosmotelurskim uticajima, tako da se mnogima od njih prilagodio. Međutim, tehnološko-tehničkim napredkom čovek stvara obilje novih štetnih uticaja koji povećavaju patogenost već postojećih štetnih, a umanjuju blagotvorno dejstvo pozitivnih. Vrtoglavi rast patogenosti i nastale neravnoteže čovek svojom evolucijom ne može da prati i to je ono što ugrožava njegovu biološku egzistenciju.

Kao što je planeta Zemlja zaštićena od spoljnih uticaja svojim omotačem -atmosferom, tako su i svi biološki sistemi na njoj zaštićeni od spoljnih elekričnih, magnetnih, ili mikrotalasnih uticaja svojim energetskim omotačem - aurom. Osnovni kontakt čoveka sa okruženjem predstavlja odnos njegovog biopolja sa poljima prisutnim u prostoru, kao i interakcija sa drugim biološkim sistemima. To je izuzetno složen odnos koji se ostvaruje kroz materijalno, talasno i vibratorno delovanje i kroz međusobni uticaj - interakciju. Interakcija sa različitim poljima dovodi do promene biopolja čoveka, jer u odnosu na druga polja, on ima sposobnost adaptabilnosti.

Od harmonične i pravilne cirkulacije oscilirajućeg polja zavisi zdravlje i vitalnost kako određenog prostora tako i bioloških sistema.

Već su najstarije kulture imale svest o tome da je prepoznavanje, isticanje i detekcija patogenih uticaja uslov zdravlja i vitalnosti čoveka, životinjskog i biljnog sveta. Najstarije slike rašljara su nađene u pećinama južne Francuske, nastale 15000 godina pre n.e. U Kini je pronađen bareljef iz 147. god.pre Hrista u kome piše da je car Yu iz dinastije HIA bio poznat po pronalaženju vode, rude, i izgubljenih predmeta. Drevni Kinezi, Indijci, Egipćani,Etrurci, Grci, Rimljani...su hiljadama godina negovali umetnost i veštinu pronalaženja vode, rude, ali i zdrave lokacije za gradnju kuća, svetilišta, hramova...
Onog trenutka kada je čovek izgubio svest o tome, počeo je da ugrožava svoj opstanak.


Zračenja i uticaji

Između kosmosa i Zemlje se prostire energetsko polje, uglavnom kao ujednačena simetrična prostorna mreža od dubokih slojeva Zemlje do kosmičkih daljina. To čini skup uticaja na koje određenji geološki uslovi ( tokovi podzemnih voda, rude, rasedi...) deluju kao » prizme«, te ih prelamaju, preusmeravaju, menjaju im karakter i intenzitet. Ova polja uticaja imaju određen pravac, dinamiku, i one direktno uslovljavaju životne funkcije bioloških sistema.
Prema nastanku skup uticaja se mogu podeliti na: prirodna i na veštačka polja i zračenja. U obe grupe nailazimo na uticaje koji blagotvorno deluju na biološke sisteme, međutim i ona koja su patogena. Blagotvorni uticaji obnavljaju životni potencijal bioloških sistema tako što svojim vibratornim nivoom podržavaju vibratorni nivo žive ćelije, njegov životni impuls. Štetni, ili patogeni uticaji deluju suprotno i zato razaraju zdravlje i život bioloških sistema.

Prirodni geopatogeni uticaji nastaju od protoka podzemnih voda, minerala, ruda, geoloških raselina itd, a spadaju u niskofrekventna zračenja. Kosmotelurska zračenja nastaju kao interakcija kosmičkih zračenja i uticaja planete Zemlje. To su visokofrekventni mrežni sistemi Hartmanove, Kerijeve, Šnajderove mreže itd.

Veštačka patogena polja i zračenja nastaju kao posledica ljudske delatnosti, koja je čovek svojom vekovnom delatnošću ostavio za sobom. Dijapazon tih uticaja je izuzetno širok i kreće se od načina gradnje, arheoloških ostataka, radiestezijskih refleksa, sekundarnih i zračenja oblika do tehničkih zračenja. Njihov uticaj najčešče nije smrtonosan, ali je konstantan i remeti energetsku ravnotežu prostora.

Patogeni uticaji od ljudskih energija. Do debalansa energetskog omotača dovode kako spoljni, tako i unutrašnji patogeni uticaji. Ovi poslednji se rađaju u nama kao negativne misli i emocije, iz kojih se rađaju negativna dela. Pojavom u nama one se šire u našu auru, a odatle dalje u prostor. Takva, materijalizovana negativna energija će, zakonom rezonance, pobuditi sva ostala slična polja u našoj okolini. Ovakvi engrami ostaju u prostoru i snažno utiču na deformaciju mentalnog i emocionalnog polja ljudi koji borave u tom prostoru. Na taj način kumuliramo patogene uticaje oko nas. Tako je krug zatvoren. Širimo negativne energije i ideje iz i oko sebe, stvaramo neharmonične i deformisane prostore, odnose, oblike, zvuke i ideje, kojima još više destabilizujemo već i ovako narušenu harmoniju prostora.


Pozitivni izvori zračenja

Radiestezisti čine veliku grešku kada prećutkuju postojanje pozitivnih izvora zračenja i uticaja. Bavljenjem i isticanjem samo negativnih uticaja i sami sejemo negativne sugestije, strah i neznanje.

Energije koje dopiru iz kosmosa, zemlja poput velikog kristala sabira i na pojedinim mestrima ih intenzivira u jednu tačku koje postaju pozitivni energetski centri. To su ''zemaljske čakre'' preko kojih planeta održava kontakt sa univerzumom, ''hrani se'', obnavlja energiju održanja života, ''diše''. Sakupljena energija se, isto kao kod čoveka, prenosi posebnim energetskim tokovima, (vatrenim - jang i vodenim - jin linijama), od jedne do druge čakre, a još manjim tokovima do akupunkturnih tačaka, koje su razasute po planeti.
Čovek se od pamtiveka koncentrisao oko zemaljskih čakri, gradio na njima svoja svetilišta i hramove, omogućavajući tako sebi napajanje blagotvornom energijom. To su postala mesta hodočašća, čiji je smisao napajanje blagotvornom energijom, obnavljanje životnog potencijala i stvaranje stanja dubokog duhovnog mira.

Blagotvorni uticaji koje stvara čovek. Čovek je i sam sposoban da bude izvor pozitivne energije. Ranije, dok je bio u harmoniji sa prirodom i sa sobom, više je koristio ta svoja znanja.

Zdravaom gradnjom i zdravim oblicima možemo da podstaknemo energetsku cirkulaciju ne samo unutar nekog prostora, nego i u njegovoj okolini.

Blagotvorna dejstva u okviru naših domova možemo da postignemo ako shvatimo da prostor mora da postane ono što jeste – živi organizam.

Sagledajte svoj prostor kao svoje telo i videćete gde je šta ugnječeno, zapostavljeno, bez cirkulacije. Šta smeta, bode, odumire spolja i iznutra. Ako ste vi simbiotska zajednica sa vašim prostorom da li iz tog odnosa dobijate zdravlje i mir? Vaš prostor je uzorak, zarobljeni deo prirode. Da li je bolestan ili zdrav? Sitni detalji, oblici, materijali ili zelenilo mogu harmonizovati prostor i potisnuti dominantni uticaj nekih negativnosti, koje možemo (pažljivo) preusmeriti, ili ''odvedesti'' iz prostora.

Vrsta i broj sredstava koja mogu pozitivno da deluju u prostoru je praktično beskonačan, kao što je beskonačan i broj sredstava koja mogu destruktivno da deluju.
Harmonije i vibracije - odnosi oblika i kvaliteta čine osnovu ''lečenja'' prostora. Harmonija proporcija i odnosa posreduje između haosa i reda. Povezuje nas - mikrokosmos, sa makrokosmosom.


Kako negativni uticaji deluju na čoveka?

Iste vrste zračenja različito deluju na različite ljude, jer nismo svi podjednako osetljivi na te uticaje.

Dr. Hartmann i Dr. Wittman su u nezavisnim istraživanjima došli do istih rezultata. Merenjima su dokazali da osoba izložena geopatogenom uticaju ima promene u pulsu, krvnom pritisku, električnom otporu kože, vrednost Ph krvi mu opada - dakle zabeležene su izrazite biofizičke promene.

Niskofrekventna zračenja (u koje spadaju i geopatogeni uticaji) naročito štetno deluju na jajne, moždane i na ćelije krvi, kao i na koštanu srž. Organizam brže gubi minerale, a kao posledica toga nastaju česti grčevi, drhtanje mišiča i alergije. Pošto dolazi do dekalcifikacije, prvo oboli koštani sistem. Gojazne osobe izložene takvim uticajima reaguju još većom gojaznošću, jer na taj način ''štite'' sebe od patogenih uticaja. Često oboljevaju od visokog krvnog pritiska, kamena u žući...Mršave osobe na takvim mestima oboljevaju od tumora bubrega, multiple skleroze, tumora...

Izloženost visokofrekventnim zračenjima (tehnička i kosmička), prouzrokuje propadanje nervnih ćelija, razdražljivost, nesposobnost koncentracije, nesanicu, refleksne epilepsije i doprinose da oboljenja postanu hronična.

Dr. med. Manfred Curry je dokazao da, ako se kosmotelursko zračenje ukrsti sa uticajem protoka podzemne vode, u 90% slučajeva boravak na takvom mestu dovodi do karcinoma organa ili dela tela koji je izložen takvom patogenom ukrštanju.

U našoj zemlji, kao i u mongim druim državama radiestezija je priznata veština, a u nekima se čak i zakonski predlaže radiestezijska detekcija terena pre izgrdanje, te su i cene stanova zavisne od radiestezijskog nalaza.

Pravi doprinos unapređenju kulture ekološkog življenja bi bilo uvođenje detekcije prostora u urbano planiranje i projektovanje. Detekcija i analiza još neizgrađenog prostora omogućuje urbanistima da na najpovoljnijim lokacijama planiraju stambenu izgradnju, vrtiće i bolnice, a na manje pogodnim tržne centre, radionice, garaže, parking prostore itd. Sve dok se ove činjenice zanemaruju, ne može se govoriti o pravoj brizi za zdravlje i blagostanje stanovništva.

Izvor
vivijen
vivijen
Moderator Foruma
Moderator Foruma

Zlatni Pehar Za Više Od 10.000 Poruka
Srbija

Grad : Zvezdan
Browser : Opera
Broj Postova : 13509
Broj Poena : 60333
Reputacija : 971
Datum upisa : 29.01.2010
Datum rođenja : 03.08.1953
Godine Starosti : 66
Pol : Ženski Zodijak : Lav Zmija

Zanimanje : slikanje, pisanje,primenjena umetnost
Raspoloženje : smireno
Uzrečica : ah
Knjiga/Pisac : orkanski visovi

Nazad na vrh Ići dole

Normalna Re: Stetna zracenja i zastita

Počalji od vivijen taj Pet 25 Feb - 16:29:26Zeolit - mineral budućnosti - neutrališe štetno dejstvo osiromašenog uranijuma


Stručnjaci Instituta za nuklearnu tehnologiju i minerologiju u Beogradu pronašli su „lek“ kojim se može bitno neutralisati štetno dejstvo osiromašenog uranijuma.

Osvojen je novi proizvod koji adsorbuje uran više od 90 odsto. To su eksplicitno potvrdila tromesečna naučna istraživanja koja su ovih dana uspešno završena. Novi proizvod se bazira na „klinoptilolitu“ – mineralu iz porodice zeolita.

Ono što čini osobenim i posebno vrednim ovaj prirodni mineral jeste njegova struktura koja određuje njegove osobine. Ovaj zeolit u svojoj unutrašnjoj strukturi i kanalima ima slobodan prostor, tzv. aktivna mesta za koja mogu da se vežu, odnosno adsorbuju štetne ili korisne komponente. Ta aktivna mesta u ovom mineralu mogu da posluže kao centri za vezivanje nekih novih jedinjenja. Time ovaj mineral dobija nove karakteristike, što znatno proširuje njegovu primenu. Kada ga udružimo sa još nekim slobodnim radikalom, onda dobijemo kvalitativno novi proizvod koji ima soficticiranu primenu.

U prirodnom obliku „klinoptilolit“ neće reagovati, ali kada ga modifikujemo sa određenim organskim radikalima, dobijamo novi proizvod koji adsorbuje preko 90 posto prisutnog urana. To su najnoviji rezultati do kojih je došao Instituta za nuklearnu tehnologiju i minerologiju u Beogradu zajedno sa grupom saradnika. Istraživanja su vršena na čistom uranu i sada predstoji samo da se utvrdi na koji način će ovaj „lek za uran“ biti primenjen na terenu.

Ostaje da se vidi da li ćemo mesta koja su zagađivana osiromašenim uranom zasipati tečnim rastvorom u kome će biti sadržan novi proizvod. U tom slučaju naš adsorbent će za samo 24 časa vezati za sebe sav osiromašeni uran. Nakon toga mehanički bi trebalo odstraniti svu tu zemlju i iz otpada izvršiti ekstrakciju urana. Naš institut ima razvijenu tehnologiju za vađenje urana iz fosforne kiseline. Nadamo se da uz pomoć države možemo nešto slično osvojiti i za ovaj oblik urana.

Za naše proizvode su pre svega zainteresovani Amerikanci. Čak i u vreme najžešćih sankcija i rata američki instituti nisu prekidali saradnju sa našim institutom i bili su spremni da u svakom trenutku atestiraju svaki naš proizvod. Najveći baseni zeolita smešteni su u okolini Vranja, Kosova, Beograda, Fruške gore, Mionice...

Zeolit se smatra „mineralom budućnosti“ i da će on imati sve veću primenu u ekologiji i zaštiti životne sredine. Novi adsorbent Instituta je patentiran i zaštićen i kod nas i u svetu. Imajući u vidu zagađenost savremenog sveta.

Pronalazku ovog adsorbenta za elimisanje urana, prethodile su godine mukotrpnog i strpljivog rada. Institut je poznat pre svega po proizvoodnji adsorbenata koji neutrališu mikotoksine. Mikotoksini su posebna vrsta toksičnih materija koje se nalaze u stočnoj hrani. Ovi otrovi, koji najpre putem stočne hrane dolaze u životinje, konzumiranjem prerađevina od mesa dospevaju i u ljudski organizam gde se vrši njihova resorpcija. Ti otrovi, ukoliko se talože u dugom vremenskom periodu imaju štetne efekate na rad unutatrašnjih organa i zdravlje u celini.

Problem mikotoksina mi uspešno rešavamo primenom adsorbenta „minazela“. On se meša sa stočnom hranom i kada uđe u orgnizam životinje on brzo za sebe veže mikotoksine pre nego što se oni resorbuju. Adsorbent prilikom izlučivanja iz organizma sa sobom izbacuje i otrove. Prema istraživanjima, više od 30 odsto stočne hrane u Evropskoj uniji zaraženo je mikotoksinima. Naš proizvod već godinama koriste najveće živinarske farme u Vojvodini. Odnedavno ovaj proizvod se izvozi i u Grčku.

GeoPolitika
vivijen
vivijen
Moderator Foruma
Moderator Foruma

Zlatni Pehar Za Više Od 10.000 Poruka
Srbija

Grad : Zvezdan
Browser : Opera
Broj Postova : 13509
Broj Poena : 60333
Reputacija : 971
Datum upisa : 29.01.2010
Datum rođenja : 03.08.1953
Godine Starosti : 66
Pol : Ženski Zodijak : Lav Zmija

Zanimanje : slikanje, pisanje,primenjena umetnost
Raspoloženje : smireno
Uzrečica : ah
Knjiga/Pisac : orkanski visovi

Nazad na vrh Ići dole

Normalna Re: Stetna zracenja i zastita

Počalji od vivijen taj Pet 25 Feb - 16:23:34


Neutralizacija štetnih zračenja u Srbiji danas

Obraćate li pažnju na nejonizujuća zračenja?

Dipl.ing. Dušan Janjić je ne samo svojom knjigom „Istine i zablude o štetnim zračenjima“, u kojoj na krajnje stručan, odgovoran i pošten način govori o ovoj vrlo akutnoj temi, nego i svojim čestim javnim nastupanjima, postao jedan od najcenjenijih alternativaca u našoj zemlji.
Goran Kojić: Otkud jedan elektroinženjer u svetu neutralizacije štetnih zračenja, radiestezije? Kad je to krenulo i zašto?
Dušan Janjić: Krenulo je pre 20-ak godina kad sam se upoznao na jednom savetovanju sa problemom „crnih tačaka“ na putu Niš-Niška banja. Kao obično što biva počeo sam da prikupljam literaturu iz te oblasti: radiestezija, neutralizatori i slično. Nastavilo se pre oko 15 godina, kada mi je po preporuci sinovljevog prijatelja u kuću dosao poznati radiestezista koji je sa L-antenama vršio neka merenja i izveo neke zaključke koji su me naterali da se malo više tom oblašću pozabavim. Do sada sam prikupio preko 250 knjiga i sa sličnim oblastima kao zdrav život, pravilna ishrana i slično. Pošto sam u ilustrovanim časopisima čitao razne članke o štetnim zračenjima sa puno proizvoljnosti i neistina rešio sam da napišem knjigu o toj oblasti. Imao sam izuzetnu sreću da su dvojica Profesora beogradskog Univerziteta pristali da mi napišu recenziju i pogovor na ponuđeni tekst.

G.K: Napisali ste sjajnu knjigu “Istine i zablude o zračenjima”. Da li biste sada nešto u njoj menjali i šta? I zašto?
D.J: Ispostavilo se da je posle skoro 2 godine nastala knjiga „Istine i zabludeo zračenjima“ jednostavno napisana sa dosta slika i ponekom skicom bez formula i sa vrlo malo nerazumljivih stručnih termina. Velika zasluga naravno pripada i recenzentu prof. dr Dejanu Rakoviću, koji mi je dao mnogo korisnih sugestija i što se tiče stila i sadržaja. Kada gledam iz sadašnje perspektive neke delove bih dopunio savremenim saznanjima jer sada imam mnogo više uvida u stanje na našem okruženju. Stanje u našoj zemlji se donekle izmenilo posebno što se tiče tehničkih zračenja i ne mogu da shvatim zašto ne pratimo pozitivna iskustva iz sveta.

G.K: U njoj između ostalog iznosite pogubnost korišćenja mobilnih telefona u ranom detinjstvu? Da li se situacija u tom pogledu nešto promenila? Da li su sadašnji mobilni telefoni bezopasni?
D.J: Pre svega ovo se posebno odnosi na mobilnu telefoniju u kojoj građani kao da ne žele da shvate sve opasnosti iste. Karolinska Institut iz Švedske ( čije mišljenje se uvažava i na zapadu i na istoku) iznosi da se još nedovoljno ozbiljno odnosimo prema mobilnoj telefoniji za koju neznamo da li će ostaviti trajnije negativne posledice po naš genetski potencijal! jer se koristi masovno tek 15-ak godina. Naime, i posle brojnih poboljšanja što se štetnog zračenja tiče kod novih tipova mobilnih aparata, građani i dalje ne vode dovoljno računa o tome da mobini možemo da prinosimo glavi tek posle 4-5 sekundi a o dužini vođenih razgovora malo ko vodi računa. Deca koju volimo iznad svega, nebi smela da koriste mobilne do 15-te godine. Na sreću dosta se koriste SMS poruke kada aparat nije uz glavu korisnika.

G.K. Da li možemo da očekujemo i neku Vašu novu knjigu?
D.J: Očekujem da se u ovoj oblasti pojavi neko od mlađih autora iz ne malog broja razloga. Jako me čudi da se do sada nije pojavila nova knjiga, jer ipak moja knjiga je izašla 2005.godine.

G.K: Znamo da ste neretko i na Zapadu, te ste tako u toku sa stanjem nautralizacije i srodnih tema kod njih… Koliko kaskamo za njima?
D.J: Prema mojim saznanjima kod nas se koriste razne verzije isključivo pasivnih neutralizatora, t.j. uređaja za neutralisanje štetnih zračenja bez napajanja el. energijom. Na zapadu se koriste mnogi uređaji koji imaju jači uticaj na štetna zračenja jer su aktivni ali i znatno - znatno skuplji.

G.K: U našoj zemlji ima dosta nautralizatora štetnih zračenja, od kojih su mnogi domaći? Da li po Vama domaći po kvalitetu zaostaju za stranim neutralizatorima koji se mogu naći u našoj zemlji?
D.J: Iskren da budem nisam ni sretao neutralizatore inostrane izrade. I ne smtram da bi trebalo da su boljeg kvaliteta u svojoj klasi od naših.

G.K: Jedan ste od osnivača Udruženja “Nikola Tesla”. U kakvom je stanju ovo udruženja, kakvi su vam planovi?
D.J: Kada smo osnivali Udruženje „Nikola Tesla International“ imali smo mnogo ambicija. Da pre svega u ovoj oblasti uvedemo red, i da se ovim poslom bave samo savesni i odgovorni ljudi ali na žalost ima, kao i svugde onih nesavesnih nazivam ih „prodavcima magle“, jer ovde je sve prostim okom nevidljivo. Želja nam je da pomognemo i damo doprinos za razrešavanje problema „crnih tačaka“ na našim drumovima naravno u saradnji sa stručnjacima iz Direkcije za puteve Srbije sa kojima je započeta saradnja. Naravno da i ovde mislim da je korisno pratiti kako se to radi u razvijenijim zemljama.

G.K: Šta mislite o medicinskoj alternativnoj sceni Srbije i šta biste Vi uradili da krene nabolje?
D.J: Smatram da je jako korisno što se i naša zemlja pridružila trendu razvijenih zemalja i još 2007 godine je donela propise kojima se potpuno ravnopravno tretiraju alternativni prilazi, u dosta oblasti, rešavanju zdravstvenih problema naših građana. Naravno da i ovde ima veliki uticaj Internet gde se mogu pratiti svi propisi u našoj zdravstvenoj zaštiti.

G.K: Šta mislite o ideji integrativnog u medicini, tj. ideji da se dosad razdvojene zapadna (zvanična) i tradicionalna (alternativna) medicina nađu pod istim krovom?
D.J: Naravno da je jedini pravi prilaz zdravstvenoj zaštiti ljudi integrativna medicina jer svako nadmetanje između zvanične (alopatske) medicine i tradicionalne (alternativne) nije na mestu i štetu imaju samo korisnici zdravstvene zaštite a to su građani. Što se pre uspostavi još bolja saradnja za sve će biti bolje.

G.K: Da li verujete da se u Vašoj oblasti stvari kreću u pravom smeru?
D.J: Naravno da bih svim svojim bićem to želeo i smatram da će to jedino moći da se ostvari uz znatno veću pomoć sredstava javnog informisanja radija i TV. Još uvek mi je u lepom sećanju, od pre nekoliko godina edukativna serija bavarske TV kao poklon našoj TV o štetnim zračenjima. Takve javne emisije i predavanja edukuju narod i danas me mnogi pitaju zašto više nema emisija poput one serije „Kroz ogledalo“ na TV Avala od pre nekoliko godina.

izvor: zdrav zivot
vivijen
vivijen
Moderator Foruma
Moderator Foruma

Zlatni Pehar Za Više Od 10.000 Poruka
Srbija

Grad : Zvezdan
Browser : Opera
Broj Postova : 13509
Broj Poena : 60333
Reputacija : 971
Datum upisa : 29.01.2010
Datum rođenja : 03.08.1953
Godine Starosti : 66
Pol : Ženski Zodijak : Lav Zmija

Zanimanje : slikanje, pisanje,primenjena umetnost
Raspoloženje : smireno
Uzrečica : ah
Knjiga/Pisac : orkanski visovi

Nazad na vrh Ići dole

Normalna Re: Stetna zracenja i zastita

Počalji od vivijen taj Pet 25 Feb - 15:39:57NEGATIVNO ZRAČENJE I ZAŠTITA


NEGATIVNO ZRAČENJE

DR.HARTMAN JE NAPRVAIO MREŽ NEGATIVNOG ZRAČENJA KOJU I SADA KORISTI SAVREMENA NAUKA.
Linija se kreće sever-jug širine 2,5 m i istok-zapad

2 m za živa bića su pogubni čvor gde se ukrštaju.
To su kosmička zračenja koja su sa slabljenjem ozonskog omotača još gora i štetnija,povezana sa podzemnim tokovima i dodatnim negativnim zračenjima iz podzemlja ako tome dodamo ogromna moderna tehnička zračenja onda nam ostaje malo mesta za zdravo bivanje a posebno spavanje gde provedemo dnevno od 6-8 sati.
Negativno zračenje ima svoja dnevna razdoblja i vremenske uticaje a najviše negativn je između 2-4 ponoći baš kada spavamo.
Dr.Keri ima sličnu teoriju ali njegova mreža je linija severozapad-jugoistok širine 0,5 m i jugozapad-severoistok 3,5 m
i još štetnije i gore po živa bića na čvorovima gde se mreža ukršta obe teorije sadašnji stručnjaci priznaju.SPISKA SIMPTOMA PO OBE TEORIJE KADA SMO IZLOŽENI NEGATIVNOM ZRAČENJU

-Smanjen imunitet

-Glavobolja

-Depresija

-Bolovi u leđima i zglobovima

-Vrtoglavica i zujanje u ušima

-Teškoće u koncetraciji

-Nervna napetost

-Neobjašnjiva alergija

-Deca prelaze u krevet roditeljima

-Naglo povećanje dioptrije kod dece

-Trnjenje udova tela

-Hronični umor i apatija

-Nesanica

-Govor u snu

-Škripanje zubima

-Česte infekcije

-Suzenje očiju

-Deca nemirno spavaju

-Pomisao na samoubistvo

-Razdražljivost

-Poremećaj metabolizma

-Grčevi u listima nogu

To su simptomi i ogromna paleta znakova da nam zračenje šteti.ZAŠTITA OD NEGATIVNOG ZRAČENJA


Spavanje prilagoditi tako da glava je na severu a noge na jugu,krevet ne stavljati uz zid gde ima instalacije vode i elektrike,ugasiti sve aparate u sobi za spavanje,ugasiti svetlo,kablove izštekati iz zida.
Razne žaštite su na tržištu magneti i mreže tako i naša BEKINOS MREŽICA ,koja ima dodatnu prednost ima uzemljene i na njemu diodu koja prazni statiku a nema dotoka štetni zračenja iz zemlje(u knjigi ćete pročitati pod bakrena mreža koja je u početku i bila ali je imala ograničen rok trajanja pošto se je lomila a čelično-grafitna vlakna ima skoro neograničen rok trajanja)
Material od čega je kuća sazidana stare građevine od slame i bujadi su dobra zaštita a posebno spavanje na slami i kuća pokrivena slamim.
Novije gradne uz izolaciju od vlage potrebni je mrežica na temeljina i spojena sa zemljom.
Mesto izgradnje kuće sada ima ogromno instrumenata da nam otkrije gde su najmanja zračenja a stari Kinezi su proveravali tako da su postavili kamen gde su željeli graditi i nakon nekoliko nedelja pogledali pod kamen i ako je pod njime bilo živi bića mravi,glista itd onda su gradili .


AKO SE ZAŠTITIMO NE RIZIKUJEMO DOBIVANJU MNOGI OPAKI BOLESTI
vivijen
vivijen
Moderator Foruma
Moderator Foruma

Zlatni Pehar Za Više Od 10.000 Poruka
Srbija

Grad : Zvezdan
Browser : Opera
Broj Postova : 13509
Broj Poena : 60333
Reputacija : 971
Datum upisa : 29.01.2010
Datum rođenja : 03.08.1953
Godine Starosti : 66
Pol : Ženski Zodijak : Lav Zmija

Zanimanje : slikanje, pisanje,primenjena umetnost
Raspoloženje : smireno
Uzrečica : ah
Knjiga/Pisac : orkanski visovi

Nazad na vrh Ići dole

Normalna Stetna zracenja i zastita

Počalji od vivijen taj Pet 25 Feb - 15:36:53ŠTETNA ZRAČENJA

Staroindijski spisi savetuju kako da savršeno iskoristimo dnevni ciklus od 24h.

Pa kažu: šest sati spavaj, šest sati meditiraj, šest sati obavljaj staleške dužnosti, šest sati imaš za ishranu, higijenu i neke lične potrebe. Od tada čovečanstvo se promenilo, ljudi vreme koriste sasvim drugačije, ali vitalna potreba za hranom i snom ostaje.

Da bi san bio i okrepljujući nužno je obezbediti zdravo mesto za kuću, posebno za spavaću sobu i zdravo mesto za krevet.

Koliko ljudi može sebi da priušti ovakav "luksuz"? Nažalost, malo. Ljudska staništa izložena su raznim štetnim uticajima. Dolaze iz zemlje, iz kosmosa, od el. aparata, nuklearnih proba ali i mentalnih vibracija drugih ljudi.

Feng Šui ima za cilj da stvara zdrav i harmoničan enterijer i eksterijer. Primenjuje se tek nakon potvrde da na određenom zemljištu ili prostoru nema štetnih zračenja ili ih je moguće sanirati i izbeći.

Postaviti krevet ili radni sto u Segment zdravlja ili karijere, a da su ta mesta izložena štetnim zračenjima predstavlja kršenje etičkih principa.

Lekovi koji se primenjuju kao deo Feng Šui metode u slučaju geopatogenih, kosmičkih ili drugih zračenja su nedovoljni i slabi… Oni služe za ublažavanje nedostataka arhitektonske prirode ili loših mentalnih vibracija. Kuća u blizini (ili čak ispod dalekovoda!?) izložena je jakim štetnim zračenjima. Naivno je očekivati da će neki bambusovi štapići vezani crvenom vrpcom neutralisati hiljade i hiljade volti el.energije. Feng Šui dolazi iz vremena kada je Planeta bila zdravija i kada mnoge stvari nisu postojle pa su i zaštite bile u skladu sa datim trenutkom.

Valjalo bi imati u vidu da Feng Šui može nelepe prostore pretvoriti u lepe, ali ne može otkloniti jaka štetna zračenja. Najbolji rezultati za ozdravljenje ili sanaciju postižu se udruživanjem više metoda, slično humanom lečenju kada se kombinuje zvanična i "alternativne medicina".
Štetna zračenja kroz simbol Yin-Yang:

Ona tamna strana je negativna energija koju moramo izbegavati, ublažiti, kroz molitvu transformisati. Bitno je ne zatvarati oči pred istinom da je ona tu oko nas, u nama.

Iskustva i praksa pokazuju kako tvrdoglavo odbijanje da se prihvati činjenica o postojanju negativnih zračenja, može biti pogubno za pojedinca i za celu porodicu. Mnoge "nasledne" bolesti su u stvari posledica štetnih zračenja. Nasleđujući kuću ili porodično imanje nasleđujemo i nataloženu nezdravu energiju u obliku podzemnh voda, Hartmanovih čvorova, neprijateljstava, kletvi i sl. Pažljivo i odgovorno birajte mesto za stanovanje, setite se da je uvek bolje sprečiti nego lečiti.

Pokušajmo da se vratitmo Prirodi. Osluškujmo poruke koje nam emituje, čak i ako mislimo da su negativne.

Primenjujući Feng Šui ljudi uživaju blagodeti dobrih vibracija. Oni istovremeno tu pozitivnu energiju vraćaju u neposredno okruženje. Na taj način Feng Šui pomaže da se smanji količina mentalnog štetnog zračenja i podigne nivo ekološke svesti ljudi.

Samo zdrav čovek može pratiti i ispuniti svoje dnevne i životne cikluse.


vivijen
vivijen
Moderator Foruma
Moderator Foruma

Zlatni Pehar Za Više Od 10.000 Poruka
Srbija

Grad : Zvezdan
Browser : Opera
Broj Postova : 13509
Broj Poena : 60333
Reputacija : 971
Datum upisa : 29.01.2010
Datum rođenja : 03.08.1953
Godine Starosti : 66
Pol : Ženski Zodijak : Lav Zmija

Zanimanje : slikanje, pisanje,primenjena umetnost
Raspoloženje : smireno
Uzrečica : ah
Knjiga/Pisac : orkanski visovi

Nazad na vrh Ići dole

Normalna Re: Stetna zracenja i zastita

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu