Zvezdan Forum
Dobrodošli na Zvezdan Forum...

Neki Delovi Foruma su skriveni za goste,
Da bi videli ceo sadržaj Foruma morate biti registrovani i ulogovani...

Registracija je besplatna,bezbolna i traje samo dva minuta.

Registrujte se i uživajte...

Zig zveri - poslednja vremena

Ići dole

Normalna Zig zveri - poslednja vremena

Počalji od vivijen taj Uto 7 Dec - 15:27:51


Zig zveri - poslednja vremena 20101117_357-ItemID-184207-lrg


U knjizi "Apokalipse-Otkrivenja",gl.13 stoji zapisano:" I učini sve,male i velike bogate i siromašne,slobodnjake i robove,da im dadu žig na desnoj ruci njihovoj,ili na čelima njihovim.Da niko ne može ni kupiti,ni prodati,osim ko ima žig,ime zveri,ili broj imena njezina.Ovde je mudrost,ko ima um neka izračuna broj zveri,jer je broj čovekov i broj njen je šest stotina šezdeset i šest."

Dakle,kako računate?Ili kako sračunavate događaje koji trebaju uslediti.kako gledate na njih?Toliko informacija već je javno prosleđeno i očito da je svima jasno da to nije sakrivena stvar.a ipak očito da jeste.neki puta informacije se daju sa namerom da zavedu na pogrešan trag,da sakriju pravu ličnost.ovde se jasno vidi da je reč o čoveku.budući da Bog tvrdi da je broj čoveka 666.ostaje samo ko je on i kako će prevariti mnoge.jer svaki koji primi ovaj žig Bog je jasno rekao,biće u ogjnenom jezeru stanovnikom tog strašnog mesta.ovo pitanje i odgovor je biti il ne biti sad.činjenica stoji da vladar sveta želi sve pod savoju vlast i kontrolu,male velike,bogate siromahe,slobodne robove,sve.procedura nije laka,ako neko neće primiti biće ubijen,u najmanju ruku neće moći kupovati ni prodavati.slušao sam jednu pravoslavnu viziju toga i upustvo vernicima kako delovati.ona glasi otprilike ovako,svi moramo primiti žig(neverovatno!)no postoji i protiv lek,posle doći u hram i ispovediti to,rečima da se odričeš tog čina.u tom smislu!očito da se ne shvata,primanje žiga automatski znači biti u ognjenom jezeru.žigosanje je dokaz da si satanski a ne Božji.Jedini princip je odbiti,i time dokazati da si Božji


Monasi Solovjeckogmanastira prepričavaju odgovor prepodobnog Zosime, koji je Starac učenicima, kojisu ga bili upitali kako prepoznati antihrista kada dođe. Prepodobni je rekao:"Kada čujete da je na Zemlju došao ili se na Zemlji javio Hristos - znajteda je to antihrist!" Najtačniji odgovor! Svet ili čovečanstvo neće prepoznatiantihrista: ono će ga priznati za Hrista, proglasiće ga za Hrista, tj. Mesiju. Sledstveno:kada se pronese i raširi i pojača glas, o tobožnjem dolasku Hristovome, to će vernimaposlužiti kao znak da se javio antihrist i da je počeo da vrši unapred mu određenui dopuštenu službu. Odgovor prepodobnog Zosime zasniva se na rečima Spasiteljevim.Spasitelj sveta, upoznavajući učenike Svoje sa znacima koji nagoveštavaju Njegovskori Drugi dolazak, rekao je: "Tada ako vam neko kaže: ovde je Hristos ilionde, ne verujte... I reći će vam: evo ga ovde ili eno ga onde, ali ne odlaziteniti tamo jurite. Jer kao što munja sine s neba, i obasja se što je pod nebom, takoće biti i Sin Čovečiji u Dan Svoj! "(Mt.24,23-27) ; (Lk. 17,23-24). Neće bitipotrebno i biće nemoguće ljudima da jedan drugome prenose vest o Dolasku Sina Božijega.On će se javiti iznenada. Javiće se po Svemogućstvu Svome, svim ljudima i čitavojZemlji istovremeno."Doći će Gospod", rekao je sveti Jovan Damaskin,"sa nebesa na onaj način na koji su Ga sveti Apostoli videli da uzlazi na nebo"."Doći će Savršeni Bog i Savršeni Čovek, sa Slavom i Silom. Niko neka Ga neočekuje sa Zemlje, nego svak neka Ga očekuje s neba, kako je On Sam potvrdio".

Gospod je zaključionauk o kraju sveta i o Svome Drugom dolasku sledećom poukom i zaveštanjem:"Pazite na sebe da ne otežaju srca vaša mnogim jedenjem i pijanstvom i brigamaovoga sveta i da ne naiđe na vas Dan taj. Jer će on doći na sve koji žive na Zemlji".


Odnos Hrišćanaprema elektronskom dosijeu - O BAR-KODU I BROJU 666
Arhimandrit Georgije,Iguman manastira prepodobnog Grigorija (Sveta Gora Atos -1997. g.)

Šta nam kažeApokalipsa? Ukratko, evo šta: Tokom vekova Crkva će morati da podnese mnoštvo iskušenja.Doći će i antihrist, koji neće predstavljati jednostavno - ideologiju, već konkretnuličnost, koja će imati pretenziju da zasedne u hramu Božijem, da joj se svi klanjajukao Bogu. On će praviti čuda i znamenja, on će ljudima govoriti lepe stvari, takoda će ljudi teško moći da shvate ko je on, smatrajući da je dobročinitelj ljudima,da je on - Hristos. Međutim, u stvari, to neće biti Hristos Spasitelj, nego lažnihristos, lažni mesija, lažni spasitelj, koji će sablazniti mnoge ljude. Pa ipakće verni ostati čvrsti u veri. Oni, koji u sebi imaju Hrista, neće se sablazniti,nego će ostati istrajni i čekaće Drugi Dolazak Hristov. Doći će Hristos, pobedićeantihrista, i onda će carstvovati večno zajedno sa svim svecima. I znači - vestOtkrivenja nije deprimirajuća, niti nam uzima nadu. To je podsticajna vest: poslednjapobeda će biti Hristova. Poslednja reč neće biti neprijatelja Hristovih, nego našegaSpasitelja - Hrista, pobednika smrti i nečastivog. Hristos pobeđuje, i On će pobeditiuvek. Zato, kada mi slušamo sve to, o broju 666 i ostalom, mi ne smemo paničitii plašiti se. Zato što, ma koliko da nastupe iskušenja i koliko god da dođe do poteškoća,i šta god da uradi antihrist, pobediće Hristos. Mi ćemo biti sa Hristom, i zatomi uvek treba da imamo nadu u sebi i optimizam. Ma šta da se desi u svetu, mi nesmemo paničiti. To je prvo što sam želeo da vam kažem.
Drugo što bihželeo reći je sledeće. S obzirom da će i Crkva i svi mi proći kroz iskušenja, okojima govore proročanstva i za koja mi vidimo da dolaze, mi treba da se duhovnopripremamo, da bismo se suprostavili tim iskušenjima. Kako treba da se spremamo?
Budimo u jedinstvusa Hristom. Potrudimo se da od ovoga časa vodimo veliku duhovnu borbu i da stalnobudemo sjedinjeni sa Hristom - kroz ispovest, Božansko Pričešće i molitvu. Da nasnečastivi ni u čemu ne pokrade i da nemamo nikakvu slabost, neku strast koja binas odvajala od Hrista. Onaj ko bude u jedinstvu sa Hristom, umeće da razlikujei znamenja vremena. Razlikovaće šta je Hristovo, a šta nečastivog, i imaće odvažnosti snagu. Dakle, sada više nego u bilo koje drugo vreme, s obzirom da dolaze ta iskušenja,moramo se pobrinuti da se sjedinimo sa Hristom.
I treće, štoželim da vam kažem, je sledeće. Šta da radimo sa svim onim, što imamo priliku dačujemo? Najviše - sa tom legitimacijom ličnosti, koju nameravaju da uvedu i kojaće, po svemu sudeći, imati broj 666 na sebi - broj o kome sveti jevanđelista Jovanu 13. glavi Otkrivenja (Jovan 13) kaže da će to biti broj, simvol, znak - antihrista.
Znamenje i simvolantihrista će biti broj 666. Zašto 666, a ne 777? Zato što su taj broj imali Jevreji.Njega je imao car Solomon i zahtevao je od svojih podanika, od država koje je pokorio,da mu plaćaju porez - 666 talanata zlata (1.Car. 10,14). Znači', broj 666 je simvol,potvrda koja je ukazivala na poresku podređenost. I sada je đavo odabrao 666, dato predstavlja na neki način porez, koji se od Hrišćana naplaćuje u njegovu korist.
Sam po sebi broj666 nije loš. Ali, kada ga određeni antihristi koriste smišljeno, da oskrnave Hrišćane,mi to ne možemo prihvatiti. Mi znamo da ga oni koriste samo zato što je to simvolnečastivog. Kada se taj broj koristi bez lukavstva, nas to onda ne brine. Ali, kadase on koristi sa posebni ciljem, onda nas zabrinjava izuzetno.
Ja sam odredioposlušanje nekim ocima našeg manastira, koji su se ranije specijalizovali u oblastiinformatike, da naučno istražuju temu bar-koda, koji je prisutan svuda, čak i naprehrambenim proizvodima - da bih se uverio da li broj 666 postoji u bar-kod sistemu.Oci su se time bavili u periodu od jednog meseca, pročitali su mnogo stranih knjigai uverili se da zaista u dve vrste bar-kod sistema postoji broj 666. To su tri vertikalnedvostruke crte - jedna na početku, druga na sredini, jedna na kraju bar-koda. Svakaod tri dvostruke crte odgovara broju 6. Oci su rekli takođe da je srednja crta moglabiti i izostavljena. Kompjuter bi broj mogao prepoznati i bez srednje linije, dovoljnesu prva i poslednja. I kako nam se čini, ona je stavljena s predumišljajem, jer,obzirom da nije bila neophodna, zašto je stavljena? Samo, i samo zato, da bi sekompletirao broj 666. Znači, postoji lukava namera - oskrnaviti Hrišćane, nateratinas da, hteli mi to ili ne, prihvatimo broj 666.
Taj broj je postavljensvuda, pa i na prehrambenim proizvodima takođe. Šta da radimo? Zar da ništa ne jedemo?Najzad, činimo ikonomiju, trpimo. Naravno da je to loše. Ali, najgore je to štose sada taj broj želi postaviti i na legitimaciji ličnosti. Zašto da se na našelegitimacije stavlja taj broj antihrista? Ako mi zaista imamo demokratsko uređenje- a ono i treba da bude, onda treba da se poštuju hiljade Hrišćana, koji ne želeda imaju na svojim legitimacijama 666. Ko želi, neka ima. Mi, kao Pravoslavni Hrišćani,to ne želimo.
Ta legitimacijanije opasna samo zato što će na njoj da stoji 666, nego zato što će se, uz pomoćnje, skupljati materijal za takozvani elektronski dosije. Taj elektronski dosijetakođe predstavlja izum antihrista, zato što će uz njegovu pomoć biti stavljenipod kontrolu milioni ljudi sa mnogim podacima iz njihovog života. Oni će biti registrovaniu jednom ogromnom kompjuteru, koji će se nalaziti u Strazburu. Odande će se Hrišćanimamoći nametati bilo šta.
Kontrolisaćese naš život. Pratiće nas svake sekunde. U legitimaciji, koju se oni spremaju dauvedu, biće, kako kažu, magnetna traka, koja je u stanju da primi 100 hiljada rečii bilo kakve informacije koje bi ih mogle zanimati o nama. Tu traku mi nećemo moćida pročitamo. Legitimacija će gospodariti nad nama, ona će svetu govoriti o nama,a mi nećemo moći da to pročitamo. Pojedini znalci, naoružavši se znanjem i kompjuterom,moći će da bez našeg znanja izvitopere informacije koje se na nas odnose.
Sve je to veomaopasno, zato što može da kontroliše naš život, i pre svega, život vernih Hrišćana:monaha, sveštenih lica, ljudi koji se podvizavaju u ime Hrista, za veru. Mi nećemoimati mogućnosti da se zaštitimo. Zato, i zbog te perspektive, ne možemo prihvatitielektronske legitimacije, na kojima će biti EKAM: identifikacioni broj, koji ćebiti dodeljivan svakome od rođenja i sa kojim će svako biti unet u centralne kompjuterezemlje u kojoj živi, kao i u glavni kompjuter u Strazburu.
Vi ste svesnida mi ulazio u novu epohu, koja još nije viđena u istoriji čovečanstva: epohu diktaturei sveopšte totalitarnosti. Određeni ljudi će kontrolisati čak ceo svet, ceo našživot. Šengenski sporazum je - prvi korak ka tome. Malo-pomalo, oni će uzeti podkontrolu celu Evropu. Cilj onih, koji se svim tim bave, je da stvore svetsku državui svetsku religiju. Kakav budizam, kakav islam, kakvo Hrišćanstvo! Biće mešavina,i ona već počinje. To nije pretpostavka, to je već počelo da se dešava. Takođe svetskaekonomija, kojom će moći da upravljaju mnogi ljudi. Dokazano je da u datom trenutkuotprilike dvesta ljudi (milijardera) poseduje 70% dobara na Zemlji. Iza svih tihelektronskih dosijea, država, vlada, Saveta Evrope - stoji tih dvesta ljudi kojiupravljaju svetom. Oni ismevaju ljude: "Uđite u Evropsku Zajednicu. Biće divno!Hajdete! Mi ćemo vam dati pomoć, mi ćemo vam dati jedno, mi ćemo vam dati drugo..:Dakle, sve je to - očigledno, i sve je to počelo da se ostvaruje. Mi smo na SvetojGori izjavljivali na zajedničkim skupovima da, kao Svetogorci, nećemo prihvatitielektronske legitimacije. Mi se borimo. I ne samo mi, nego i oni koji se ne rukovodereligijskim, nego političkim razlozima. Parlamentarci, advokatski kolegijumi i drugiljudi vode tu borbu i brinu se kako da ljudi ne izgube slobodu. Zato što mi vidimoda ekonomska oligarhija, koja ima duh antihrista, dovodi ljude do svetskog ropstvai želi da ih podredi svojoj volji. Ako (neka se to ne desi!) dođe antihrist, zakoga ne znamo kada će doći, onda će ti dosijei biti njemu na raspolaganju. On ćemoći da čini bilo kakvo zlo.
Mi ćemo vodititu bitku, i vlada mora da se sa poštovanjem odnosi prema Hrišćanima i da nas neobavezuje da prihvatimo elektronske dosijee. Ko želi, neka uzme. Ako je kod nasvladajuća demokratija, neka se prema nama odnosi sa poštovanjem i neka nam dozvolida imamo stare legitimacije, na kojima neće biti ni EKAM-a koji omogućava vezu sasvim međunarodnim kompjuterima, a ni broja 666. Eto, to je ono što sam želeo davam izložim, a vas takođe molim da se molite bez panike. Panika ide na ruku samonečastivom, koji želi da nas prestraši, ali mi to nećemo dozvoliti. Treba znatida konačna pobeda pripada Hristu. Hristos će pobediti, i zajedno sa Hristom, Njegovomblagodaću i pomoću Svesvete Vladičice naše, pobedićemo i mi, koji prebivamo zajednosa Hristom.
Ako pročitateSvetu Apokalipsu, onda ćete videti da će na kraju krajeva patiti oni koji prihvateznak antihrista. Njih će mučiti nečastivi. Zato što nečastivi postupa ovako: onuči čoveka da mu se poklanja, a zatim ga muči, zato što nečastivi nije čovekoljubiv.On nije kao Hristos. Koji je pun ljubavi i čovekoljublja. On je nečovečni mizantrop.Pošto nečastivi gresima i neverovanjem nauči čoveka da mu se potčinjava, on počneda ga muči. Međutim, po Blagodati Hristovoj, mi ćemo ostati verni Hristu našem inašoj Svetoj Crkvi, Svetim Tajnama, molitvama, proučavanju Svetog Pisma, i čekaćemodalji tok događaja, budući da smo zauvek sjedinjeni sa Hristom. Najzad, ja želimu molitvi da i vi, blagodaću Gospoda, uvek budete spremni da se suprostavite bilokom iskušenju. Pomolite se i vi, da i nas prosveti Bog, da ne govorimo u svoje ime,nego što je sveta Božja volja i sveta Božja opravdanja. Kako često mi ponavljamou crkvi: 'Nauči mja opravdanijem Tvojim (Nauči me zapovestima Tvojim)" (Ps.119,12).
Ja u molitviželim da vi uvek imate blagodat Hristovu i da se svi mi podvizavamo za istinu Boganašega i za našu Svetu Veru. Amin.

Arhimandrit Georgije,Iguman manastira prepodobnog Grigorija (Sveta Gora Atos -1997. g.)
vivijen
vivijen
Moderator Foruma
Moderator Foruma

Zlatni Pehar Za Više Od 10.000 Poruka
Srbija

Grad : Zvezdan
Browser : Opera
Broj Postova : 13509
Broj Poena : 60334
Reputacija : 971
Datum upisa : 29.01.2010
Datum rođenja : 03.08.1953
Godine Starosti : 66
Pol : Ženski Zodijak : Lav Zmija

Zanimanje : slikanje, pisanje,primenjena umetnost
Raspoloženje : smireno
Uzrečica : ah
Knjiga/Pisac : orkanski visovi

Nazad na vrh Ići dole

Normalna Re: Zig zveri - poslednja vremena

Počalji od vivijen taj Uto 7 Dec - 15:32:20

Zig zveri - poslednja vremena 20101117_357-ItemID-184207-lrgI učini sve,male i velike, bogate i siromašne, slobodnjake i robove, da im dadu žig na desnojruci njihovoj ili na čelu njihovom,
Da niko ne moženi kupiti ni prodati, osim ko ima žig, ime zvijeri ili broj imena njezina.
Ovdje je mudrost.Ko ima um neka izračuna broj zvijeri; jer je broj čovjekov, i broj njezin je šeststotina šezdeset i šest.Dokumentarnifilm "Elektronski Logor" govori o sadašnjici i vremenima koja nam predstoje.Najviše pažnje je posvećeno problemu elektronskih ličnih karti što je predhodnicabio čipova koji će se ugrađivati u ljudska tela. Zbog čega su se sve Pravoslavnecrkve u svetu oglasile protiv uvođenja novih ličnih karti i bio čipova i ako jeto na prvi pogled potpuno nevezana stvar sa verom? Zašto je oko tako malih stvaridošlo do stahovitih nereda u Grčkoj i nekim drugim zemljama? Kako to da je RepublikaSrbija naručila najsavremeniju tehnologiju za izradu ličnih karti, i tako potrošilamilione, a da to još i nije bilo izglasano u skupštini? Kako to da iza čipova stojiglavni kod 666 (broj zveri po Otkrovenju Jovanovom-Apokalipsi). Šta je to NewAge i ko to šalje i dovodi razne nevladine organizacije u našu zemlju? Da li ćeSrbija biti slobodna zemlja ili elektonski koncentracioni logor?
vivijen
vivijen
Moderator Foruma
Moderator Foruma

Zlatni Pehar Za Više Od 10.000 Poruka
Srbija

Grad : Zvezdan
Browser : Opera
Broj Postova : 13509
Broj Poena : 60334
Reputacija : 971
Datum upisa : 29.01.2010
Datum rođenja : 03.08.1953
Godine Starosti : 66
Pol : Ženski Zodijak : Lav Zmija

Zanimanje : slikanje, pisanje,primenjena umetnost
Raspoloženje : smireno
Uzrečica : ah
Knjiga/Pisac : orkanski visovi

Nazad na vrh Ići dole

Normalna Re: Zig zveri - poslednja vremena

Počalji od vivijen taj Sre 8 Dec - 0:08:01
Старац Клеопа о броју 666


-- Оче, у откровењу се говори о жигу антихристову, 666, који је моћ антихристова.
- Брате зар ти мислиш да се узима тако доследно, 666?
Те три шестице симболизују три ужасне страсти која ће владати светом у последња времена, наиме;
I. Безумну похотоу, то јест разврат и пијанство какви не беху никада на земљи;
II Брзоплето, маштарско умовање које води у секте, свакојаке раздоре, душевне болести, врачарство, безнађе и самоубиство;
III. И трећа шестица означава нерасудни гнев, то јест мржњу међу људима, ратове, освету, свакојаке злочине, свађу и смутњу међу хришћанима, међу родитељима и децом, као што пише у Светом Јеванђељу.
Све те страсти, које су симболизоване бројем 666, владају данас читавом земљом, док не дође крај света и Страшни суд. Тада ће свако примити по својим делима.
Па зар ви мислите да ће бити какав жиг са бројем 666? Глупости! Ако ти у Откривењу захтеваш 666, ја од тебе захтевам "звер што говори", и "зеленкастог коња" и "риђег коња" и "враног коња", и "град што рађа" (уп. са Отк 13, 5-6; 6,4; 6,5; 17). Град постаје жена и рађа.
Де да ти мени кажеш; шта је то? Седам чаша гнева Божијег, седам труба, шта су? Реци, реци!
Најпроклетија секта на свету, која нам прети, јесте секта јеховиста. Какве тешке хуле износе они против Божанства! Они не верују у Христа. То је јудејска политичка секта, која се бори против хришћанства и покушава да нападне догму Пресвете Тројице, јер одвајају Оца од Сина и од Духа Светога.
Је ли био икада отац без Логоса? Христос је Логос Очев. Јел био икада Отац без Духа? Шта се каже у 32. Псалму? Господњом речју учврстише се небеса и дахом његових уста сва војска њихова (уп. са Пс 32, 6). Јел био икад Отац без Логоса или без Духа?
Зар ниси видео при стварању човека? Да начинимо човека по своме обличју, као што смо ми. С ким ли се саветоваше Отац, ако не беху Син и Дух Свети? Зар ниси видео при пометњи језика? Хајде да сиђемо и да им пометемо језик ( уп. са 1. Мој. 1, 26, 11, 7). Света Тројица се од почетка открива у најтајанственијим Писмима.
Дакле зло од Ђавола ово је: безумна похота, брзоплето умовање и нерасудни гнев. То значи 666!
"И доћи ће нека секта на крају света, каже свети Андреј, која се неће осењивати крсним знаком, и ставиће им антихрист жиг на десну руку, и неће је подизати на чело; јер чело је символ разумеске стране душе, то јест ума".
Дошел су код мене још давно неколико жена баптисткиња чак из Абруд-Албе. Две су се прекрстиле. Од 30. године беху баптисткиње.
Једна је рекла:
- Оче, нећу се прекрстити!
- Прекрсти се! - кажем јој.
- Нећу се крстити, не могу да дигнем руку на горе!
- Ставио ти је ђаво жиг, зато је више не подижеш! Прекрсти се, жено, па ћеш видети моћ Божију!
- Не, јер не могу да подигнем руку!
И ја јој узмем десну руку и прекрстим је три пута по лицу.
- Јао! Јао! Сада сам је могла подићи!
Тако је побегао од ње ђаво који је њом владао.
- Јао, осећам се веома лака!
- Да! Сада је отишао ђаво са твоје руке!
Затим сам је исповедио и поново се вратила Цркви. Видите ли моћ Светог Крста?

vivijen
vivijen
Moderator Foruma
Moderator Foruma

Zlatni Pehar Za Više Od 10.000 Poruka
Srbija

Grad : Zvezdan
Browser : Opera
Broj Postova : 13509
Broj Poena : 60334
Reputacija : 971
Datum upisa : 29.01.2010
Datum rođenja : 03.08.1953
Godine Starosti : 66
Pol : Ženski Zodijak : Lav Zmija

Zanimanje : slikanje, pisanje,primenjena umetnost
Raspoloženje : smireno
Uzrečica : ah
Knjiga/Pisac : orkanski visovi

Nazad na vrh Ići dole

Normalna Re: Zig zveri - poslednja vremena

Počalji od vivijen taj Sre 8 Dec - 0:09:56Много смо скупо плаћени - а јефтино се продајемо.


Ево кратког одговора на неке недоумице око биометрије...

Напомињем да се све време потенцира суштина да се "кроз" документа "уводи" "ЖИГ звери" и да нигде није речено кроз серијал Дигитални Анђео (колико сви видимо и ја сам гледао као и ви тај филм) да су документа сама по себи "жиг на десној руци или челу" већ да "у себи носе ЖИГ 666", дакле речено је јасно да се кроз биометријску процедуру (која се пролази за вађење нових докумената, личне карте нпр.) људским телесним карактеристикама десне руке и лица (чела) даје нумерација - шифра 666, а НУМЕРАЦИЈА (жиг) ЗВЕРИ у употреби великим и малима при купо-продаји по речима из Откровења ће бити када будете видели да се десном руком (шаком или прстом) или челом (лицем) врши идентификација при куповини-продаји или на терминалима при путовањима. А то се сада уводи кроз биометрију, да-апсолутно је тако, заиста се уводи та проклета нумерација сатане (жиг звери) кроз биометријска документа која се преписује десној руци и челу. А питање употребе је нешто што ће временом да се примењује - апсолутно и искључиво. Као што сви производи имају бар код тако ће и човек бити етикетиран у систему под својим биолошким, физичким карактеристикама којима се преписује та шифра - нумерација система (звери).

Ево у чему је разлика измељу појма жиг звери и биометријских докумената, за сада се кроз документа улази у систем звери и чека се само видљива примена, дакле ово је упис у систем звери 666 а временом ће се то примењивати и изгледаће вам потпуно јасно шта је то...Битно је да се ово све одбија и да се каје за то и да се на пада у депресију страх, али никако да се одлаже покајање.

А то ће бити апсолутно једино "легитимно-легитимасање- аутентификација личности".

А тек када се зацари званично непомјаник-антихрист, то само зна Бог када ће се догодити, мада ови журе да га зацаре, тек онда ће се систем 666 - жиг звери - потврда десном руком или челом примењивати, а сада се кроз биометријска документа то уводи али и полако примењује, убрзај полако системом, зато сам напомињао много да се сада то треба одбити и да се може покајати, не само да сам ја најмање битан у причи помињао већ многи и многи... а филмови које сам окачио на интернет су нешто са чиме се слажем 100 посто, неке мање клипове сам чак и радио.

Чак је и Патријарх Павле затражио да се грађанима омогући да и стара документа остану важећа али су они само избацили ЧИП а остала је иста биометријска процедура и иста био-документа...

Надам се да сада разумете о чему се ради, имате много детаља у филму Д.А. 3 погледајте га поново ако вам није тешко. Није злато све што сија. Филм не сија споља али изнутра има сјаја (поруку).

Неки кажу да се људи плаше, али то је здрав страх - почетак свих мудрости је страх Божији, не бојте се оних који могу тело да вам убију већ Онога који има власт да вам душу баци у огањ вечни.


Зато су чак и Отац Тадеј, Старац Пајсије, и многи остали видевши лукаву замку тада још у будућим документима, упозоравали да се то не прима. А Отац Тадеј је лепо рекао а то можете у неким манастирима да прочитате, дељени су летци - нова документа су предуговор - веридба са сатаном.

Венчање ће бити када почнете да примењујете систем биометријске аутентификације десном руком или лицем (челом) а временом при сваком новом вађењу докумената што је за сада на 5 година може дођи до тога да бар код број човека у систему невидљивим ласерским зрацима буде пренесен на ткиво руке или чела, мада то и већ сада може да се изведе при биометријској процедури, то није суштина већ је суштина да већ сада не пружамо руке, не поклањамо се систему 666 и његовом посесивном лидеру који стоји иза њега и да не прихватамо предуговор - нова документа.

Много смо скупо плаћени - а јефтино се продајемо.

Ето толико свим нама неверним Томама, опростите ми на овим речима ако вас нешто вређа али моје је било да кажем а ваше је да поступате како вам налаже савест и вера.

Нека буде воља Божија у свему а не наша.

Срећан празник Свети Никола и нека је свима у срцу мир и радост од Духа Светога и да сте живи и здрави још 100 година.

Апостолски Центар 888
vivijen
vivijen
Moderator Foruma
Moderator Foruma

Zlatni Pehar Za Više Od 10.000 Poruka
Srbija

Grad : Zvezdan
Browser : Opera
Broj Postova : 13509
Broj Poena : 60334
Reputacija : 971
Datum upisa : 29.01.2010
Datum rođenja : 03.08.1953
Godine Starosti : 66
Pol : Ženski Zodijak : Lav Zmija

Zanimanje : slikanje, pisanje,primenjena umetnost
Raspoloženje : smireno
Uzrečica : ah
Knjiga/Pisac : orkanski visovi

Nazad na vrh Ići dole

Normalna Re: Zig zveri - poslednja vremena

Počalji od vivijen taj Sre 8 Dec - 0:42:47

Citat:

" NARODE, OTAC TADEJ KAZE ,, NE UZIMAJTE NOVA ELEKTRONSKA DOKUMENTA, TO JE ZIG PRIMLJEN NA PRST. PAJSIJE KAZE ,,TO JE ODRICANJE KRSTENJA JER PRIMAS ZIG KAO SVOJ IDENTITET, NAPUSTA TE BLAGODAT SVETOG DUHA I ULAZI BESOVSKA ENERGIJA,,.AKO TAKVI PODVIZNICI KAZU NE SUMNJAJTE."Moje licno misljenje je, da je ono sto kaze Starac Pajsije Svetogorac najtacnije. Jer smo mi Pravoslavni na krstenju dobili - PECAT DARA DUHA SVETOG. A primajuci, svesno i dobrovoljno neki novi pecat, ili znak - zig zveri, mi se odricemo onog sto smo dobili na krstenju, a to i jeste cilj satane. Jer receno je da ce antihrist kad se pojavi u svemu oponasati Hrista, ali da ce sve to sto bude cinio biti suprotno onome sto je cinio Hristos.Pa ce tako i on pozeleti da nas "krsti" zigom svog gospodara - zigom zveri koji je suprotan onom sto dobijamo krstenjem, i zato pogledajmo sta je to krstenje:


KRŠTENJE

Prvi ljudski greh nastao je još u Raju, kada prvi ljudi pogaziše Božju zapovest. Uzrok prvoga greha bila je gordost, a posledica progon prvih ljudi iz Raja. Od tada se taj prvi, praroditeljski greh prenosi sa generacije na generaciju.Zbog toga se još naziva i nasledni greh. Jedini način da se očistimo od ovoga greha jeste kroz Svetu tajnu krštenja, jer u ovoj svetoj tajni dobijamo Blagodat od duha Svetoga, koja čisti dušu od svih grehova i osvećuje je. Ovo znači da se kroz ovu Svetu tajnu čistimo i od ličnih grehova koje smo načinili od rođenja do dana krštenja (ovo važi samo za odrasle osobe jer novorođenčad i mala deca, izuzev naslednog, nemaju drugih grehova) i duhovno ponovo rađamo za Boga, za život večni.

Krštenjem se postaje član Crkve Hristove, hrišćanin, a ne rođenjem. Ko se ne krsti nije dostojan da primi ni ostale Svete tajne. Osnovni preduslov za krštenje je, naravno, vera u Isusa Hrista, da je On Sin Božiji, i da je postradao i vaskrsao iz mrtvih, i da će opet doći da sudi živima i mrtvima. Takođe da bismo bili kršteni moramo znati osnovne istine hrišćanske vere, i naravno, koliko je to nama moguće, po njima živeti.

Krštenje se ne može obaviti bez kuma, ili kume. Kum može biti svaka krštena i punoletna osoba koja vodi život primeren jednom hrišćaninu. On je garancija da smo ispunili duhovne preduslove za krštenje. Činom krštenja kum postaje naš duhovni otac koji nas do kraja života vodi i usmerava na put istine i Bogopoznanja. On postaje odgovoran za naš duhovni život. Ovo treba imati na umu prilikom izbora osobe koja će nam biti kum.

Svetu tajnu krštenja obavlja sveštenik ili vladika. U izuzetnim slučajevima npr. kod teških bolesnika, kada nisu prisutni ni sveštenik ni vladika, da bolesnik ne bi umro nekršten, krštenje može obaviti i đakon, odnosno bilo koja krštena osoba koja zna formulu krštenja (I krštava se sluga Božiji (ime) u ime Oca, Amin i Sina, Amin, i Svetoga Duha Amin.), ako ni đakona nije moguće naći. Ako bolesnik prezdravi sveštenik dopunjuje krštenje, ali bez formule krštenja.

Sam čin krštenja izgleda tako što sveštenik lice koje se krsti tri puta zagnjuruje u osvećenu vodu, u ime Oca i Sina i Svetog Duha. Takođe sveštenik od lica koje se krsti zahteva odricanje od satane, pokajanje i pravo veroispovedanje, sadržano u Simvolu Vere. Ovo sve obavlja kum u slučajevim kada je lice koje se krsti dete.

MIROPOMAZANJE

Ova Sveta tajna vrši se odmah posle krštenja, i njome novokršteni dobija potrebnu snagu. Sveštenik pomazuje svetim mirom glavne delove tela: čelo, oči nozdrve, usta, uši, prsa, ramena, ruke i noge, izgovarajući formulu: Pečat dara Duha Svetog, koju kum potvrđuje Neka tako bude. (Sveto miro je naročito pripremljena materija. Ono se priprema jednom godišnje. Varenje svetog mira je svečano, najsvečanije što može biti. Počinje na Veliki ponedeljak i traje do Velike srede uveče. Na Veliki četvrtak, za vreme Svete liturgije, osvećuje ga Njegova Svetost Patrijarh. Potom se sveto miro, preko eparhijskih arhijereja i arhijerejskih namesnika deli sveštenicima.).

Ono što za telesno napredovanje novorođenčeta predstavlja majčino mleko, to za duhovno napredovanje novokrštenoj duši, kao duhovnom novorođenčetu, predstavlja miropomazanje. Razlozi zbog kojih se svetim mirom pomazuju određeni delovi tela su sledeći:

Zašto se najpre pomazuje čelo?

Da se osveti razum i da razmišlja o Bogu i Njegovom zakonu.

Zašto grudi ?

Da se osveti srce i da ljubi Boga.

Zašto oči ?

Da se osvete i da vide dobro u svakom stvorenju.

Zašto uši ?

Da se osvete i da slušaju reči Božje.

Zašto obrazi ?

Da se osvete i izražavaju radost zbog učinjenog dobra i stida zbog greha.

Zašto usta ?

Da se osvete s ciljem da mogu slaviti Gospoda Boga i da uvek govore istinu i dobro.

Zašto ruke?

Da se osvete i da bi uvek činile dobra i plemenita dela pred Bogom.

Zašto noge ?

Da se osvete i da bi išle pravim hrišćanskim putem koji vodi u Carstvo Božje.

Kako bismo to mogli reći ukratko?

Da se osveti ceo čovek, i duša i telo, da bude svet kao što je Bog svet.Eto, to dobija Pravoslavni Hriscanin na krstenju - Pecat Dara Duha Svetog!

Zar se smemo svesno toga odreci i primiti zig zveri?! Svako mora dobro da razmisli o tome - sta je toliko vredno i bitno u zivotu, da se zbog toga i za to odreknemo Dara Duha Svetog!


Zig zveri - poslednja vremena Krst-IMG_3157
vivijen
vivijen
Moderator Foruma
Moderator Foruma

Zlatni Pehar Za Više Od 10.000 Poruka
Srbija

Grad : Zvezdan
Browser : Opera
Broj Postova : 13509
Broj Poena : 60334
Reputacija : 971
Datum upisa : 29.01.2010
Datum rođenja : 03.08.1953
Godine Starosti : 66
Pol : Ženski Zodijak : Lav Zmija

Zanimanje : slikanje, pisanje,primenjena umetnost
Raspoloženje : smireno
Uzrečica : ah
Knjiga/Pisac : orkanski visovi

Nazad na vrh Ići dole

Normalna Re: Zig zveri - poslednja vremena

Počalji od vivijen taj Čet 9 Dec - 1:25:44


MISTERIJA BROJA 666


Zver 666

Zig zveri - poslednja vremena 666-b-s

Ucenje o bliskom dolasku Hrista, kao zemaljskog cara koji ce osnovati hiljadugodisnje zemaljsko svetsko carstvo sa usrecenim covecanstvom, kanonski je osudjeno kao sektasko ucenje hilijazma. Cini se da je pravoslavno hriscanstvo (ono koje se nije utopilo u zapadni ekumenski pokret) ostalo poslednja prepreka pred naletom onih koji svesno ruse hriscanstvo i onih koji u tome ucestvuju kao manipulisani, nesvesni saucesnici. Za obicne citaoce najinteresantnije je bilo da saznaju ko ce biti zver, koju oznacava broj 666, kako to pise u trinaestom poglavlju Jovanovog Otkrovenja u Bibliji, stih osamnaest:

"Ovdje je mudrost. Ko ima um neka izracuna broj zvijeri: jer je broj covjekov i broj njezin sest stotina i sezdeset i sest."

U vreme hladnog rata, antihrist se poistovecivao sa Sovjetskim Savezom-"carstvom zla", kako ga je ocenio bivsi ameriski predsednik Ronald Regan. Ono sto ni Regan ni ostali tumaci nisu uocili, a to su mogli da su pazljivo citali Otkrovenje, je da ce Antihrist biti covek, a ne drzava, organizacija, pokret ili predmet.

Upotreba broja 666 je slozenije pitanje i ne sluzi samo da oznaci coveka. Sluzi da sakrije coveka na koga se odnosi taj broj, a masovna upotreba broja 666 sluzi da obelezi i oznaci njegovo carstvo-materijalni svet koji ce mu pasti pred noge kada se bude pojavio. Najsira moguca upotreba broja 666 ima i magijsko dejstvo na coveka, pripremajuci njegovu podsvest za dolazak Zveri i svodeci covekov prakticni zivot, u svakodnevnoj komunikaciji, na sto cescu upotrebu ovog broja. Sledbenici crnomagijskih brojeva i tajnih drustava kojima je Lucifer bog kome se klanjaju, vrlo perfidno i temeljito uvode biblijske elemente u svakodnevni zivot Zveri. Neki ozbiljni tumaci Otkrovenja tvrdili su da je Jovan Bogoslov brojem 666 oznacio konkretnog coveka, Dzosuu ben Dzezua, koji je te godine, 666-te, osnovao duhovnu akademiju u Dzundisapuru, u Iranu. Kao pripadnik nestorijanske jeresi, imao je cilj da hriscanstvo zameni obozavanjem Behemota, demona zla, koji je zapravo Sorat, zli demon suncevog kulta. Dvoroga zver iz Apokalipse je Ahriman, demon materijalnog sveta, cesto danas poistovecivan sa Amerikom, sto naravno nema veze sa Jovanom Bogoslovom, ali ima sa onima koji zele da Amerika bude Ahrimanova zemlja, kako bi crpeli njegovu zlu, demonsku snagu.

Zig zveri - poslednja vremena >s

Sada je malo jasnije zasto treba srusiti hriscanskog Boga. Nije zato cudo sto se broj 666 pojavio u najsiroj upotrebi u bankarskim sistemima. Prve tri cifre medjunarodnog sistema monetarne kartice su 666. Šifra "Svetske banke" je 666. Kartica australijske "Nacionalne banke" nosi broj 666. Banke u Floridi koriste broj 666. Cekovi u Bombaju nose broj 666. Na lozovima izraelske lutrije utisnut je broj 666. Licne karte Evropske zajednice, koje ce se uvesti u sve zemlje Evropske zajednice, imaju fino izatkanu mrezu linija, arabesku sastavljenu od sestica. Stari Haldejci su imali meteoroloski sistem baziran na sestici, koji su neki kompjuterski sturcnjaci primenili kako bi identifikovali matricu broja 666 u sirokoj, ali skrivenoj upotrebi.
Sistem je prost, u njemu prvo slovo alfabetaima numericku vrednost 6, a svako sledece numericku vrednost uvecanu za broj 6. Na primeru engleskog alfabeta slovo "A" ima numericku vrednost broja 6, "B" je 12, "C" je 18, "D" je 24, i tako dalje. Ovaj princip primenjen na neke reci iz engleskog jezika dao je neocekivane rezultate. Kreditna kartica VISA primer je kompleksne upotrebe broja 6, izvucene cak iz tri civilizacije. "VI" je rimsko 6, "S" je Stigma iz grckog alfabeta i ima vrednost 6, sto sabrano znaci VISA=666!

Zig zveri - poslednja vremena >
[You must be registered and logged in to see this link.]
vivijen
vivijen
Moderator Foruma
Moderator Foruma

Zlatni Pehar Za Više Od 10.000 Poruka
Srbija

Grad : Zvezdan
Browser : Opera
Broj Postova : 13509
Broj Poena : 60334
Reputacija : 971
Datum upisa : 29.01.2010
Datum rođenja : 03.08.1953
Godine Starosti : 66
Pol : Ženski Zodijak : Lav Zmija

Zanimanje : slikanje, pisanje,primenjena umetnost
Raspoloženje : smireno
Uzrečica : ah
Knjiga/Pisac : orkanski visovi

Nazad na vrh Ići dole

Normalna Re: Zig zveri - poslednja vremena

Počalji od vivijen taj Čet 9 Dec - 1:29:46
vivijen
vivijen
Moderator Foruma
Moderator Foruma

Zlatni Pehar Za Više Od 10.000 Poruka
Srbija

Grad : Zvezdan
Browser : Opera
Broj Postova : 13509
Broj Poena : 60334
Reputacija : 971
Datum upisa : 29.01.2010
Datum rođenja : 03.08.1953
Godine Starosti : 66
Pol : Ženski Zodijak : Lav Zmija

Zanimanje : slikanje, pisanje,primenjena umetnost
Raspoloženje : smireno
Uzrečica : ah
Knjiga/Pisac : orkanski visovi

Nazad na vrh Ići dole

Normalna Re: Zig zveri - poslednja vremena

Počalji od vivijen taj Čet 9 Dec - 1:36:28O žigu zveri
Jan Vareca
"Ovde je mudrost. Ko ima um neka izračuna broj zveri; jer je čovekov broj. A njen je broj šesto šezdeset i šest." (Otk. 13:18)

Biblija proriče dolazak jednog moćnog čoveka koji će gospodariti svetom. U njegovim rukama će biti politička, ekonomska i religijska moć. Svi narodi će ga prihvatiti kao "spasitelja" čovečanstva i svi će mu se klanjati kao nekome ko je viši od čoveka. Ovaj vođa će uvesti poseban sistem kontrole svojih podanika, naročiti žig ili pečat koji će morati da primi svaki njegov podanik - građanin njegovog carstva. Oni koji odbiju da prime žig biće proganjani kao neprijatelji novog sistema i ubijani, ili neće moći da "kupuju i prodaju" - obavljaju trgovinu.

Koliko je samo priča, rok pesama i filmova nastalo na račun misterioznog broja 666. Teško bi ih bilo sve nabrojati. Ljudi ga obično povezuju sa nečim mračnim i okultnim, sa samim đavolom.

Ovaj broj potiče iz Otkrivenja i da bi razumeli šta on predstavlja moramo da ga tumačimo kroz Sveto pismo a ne pomoću kojekakvih mističnih tumačenja i špekulacija - "bapskih priča" - koja su daleko od istine i žele da obaviju naša srca nepotrebnim strahom i opasnim sujeverjem sto ni malo ne priliči deci Božjoj.
ŠTA O ŽIGU ZVERI KAŽE BIBLIJA?

Da bi se ova tema ispravno razumela moraju se pravilno protumačiti i shvatiti neka biblijska proročanstva (uključujući i ovo). Ključ za tumačenje svih biblijskih proroštava je sledeći: proroštvo se tumači doslovno osim ako je dato u obliku simbolike; ali, onda se mora uzeti u obzir svaki simbolizam ima svoje doslovno (literarno) biblijsko značenje. Ako se ne držimo ovih principa tumačenja, padamo u zamku laži i jeresi poput mnogih pseudo-hrišćanskih kultova i sekti.

Za neke ljude "žig zveri" znači doslovno da ga imaju na sebi "oni koji slave Boga u nedelju, umesto u subotu". Naravno, ovo tumačenje je veoma slobodna i tendenciozna interpretacija i nema nikakve podrške u Svetom pismu. Neki su opet više skloni misticizmu i u "zveri" vide nekog od rimskih papa ili pak nekog od prošlih ili današnjih velikih svetskih careva ili političara. Drugi opet kažu da "žig zveri" jeste samo simbolika, nešto nevidljivo i duhovno. Ovaj pogled se ni malo ne uklapa u kontekst o "žigu" jer ako je to nešto nestvarno, kako su onda ljudi koji ga nemaju bili sprečeni da "kupuju ili prodaju"? Takođe, postoji i tumačenje da se ne radi o šest stotina i šezdeset i šest već o šest, šest i šest (tri šestice), te da je broj šest, pošto predstavlja broj čoveka u Bibliji, govori da se ovde radi o lažnom trojstvu - o trojici ljudi. Međutim, ovo tumačenje ni malo "ne drži vodu" jer je veoma jasno da se radi o celom broju 666 i da je u pitanju jedna ličnost - "zver" - Antihrist.

Pogledajmo malo pažljivije stihove iz Otkrivenja i razmotrimo o čemu oni govore:
"Da niko ne može ni kupiti ni prodati sem onoga ko ima žig, ime zveri ili broj njenoga imena. Ovde je mudrost. Ko ima um neka izračuna broj zveri; jer je čovekov broj. A njen je broj šesto šezdeset i šest." (Otk. 13:17-18)

Primetimo da ovi stihovi govore o tri stvari: 1) o žigu, 2) o imenu, 3) i o broju.

Ovo troje nije isto. Možemo razumeti da one osobe koje neće imati jednu od ove tri varijante "posebnog znaka" neće moći da "prodaju ili kupuju" - biće isključeni (bojkotovani) iz društva. Takođe, možemo zaključiti da između "imena" i "broja" postoji određena veza, na to nas i 18. stih očito navodi. Kada se "ime" naziva ili izjednačava ("ime" = "broj") sa "brojem čoveka, "možemo zaključiti da je "broj" zveri" (666), "ime" određene osobe - čoveka.

Grčka reč ovde upotrebljena za "žig" jeste charagma, koja može da znači: "znak, žig, gravura, slika idola, amblem". To je i tehnički termin za rimski carski pečat koji se stavljao na državna dokumenta. Na njemu bi se nalazio datum sa imenom ili likom imperatora. Tako je "žig" predstavljao samog imperatora ali bi takođe davao do znanja da stvar na kojoj se nalazi pripada njemu - da on ima autoritet nad njom.

U rimsko vreme "žig" se još upotrebljavao i u različite svrhe obeležavanja. Neposlušni robovi su žigosani na sličan način kao što mi danas radimo sa stokom. Nosili su "žig" svog vlasnika. Takođe su postojali i razni religiozni žigovi (tetovaže). Rimski vojnici su, kao i u današnje vreme, imali običaj da na sebe stavljaju razne tetovaže koje su bile izraz lojalnosti i privrženosti njihovim generalima, jedinici, određenom božanstvu ili samom imperatoru.

Grčka reč za "ime" jeste onoma, koja može da znači: "ime, naziv, nadimak, zvanje". Ovo čini odgonetanje tajanstvenog broja 666 mnogo težim nego što neki misle jer može da znači mnogo toga, od ličnog imena nekog čoveka pa sve do nadimka, naziva ili titule koju će on imati.

Grčka reč za "broj" koja ovde stoji jeste arithmos i može da znači: "određeni i definitivni broj" ili "neograničen, veliki broj".

Iz svega ovoga zaista je teško tačno razumeti na šta je konkretno apostol Jovan mislio. Očigledno je da "žig" pre svega na neki način predstavlja samu "zver" (antihrista), dok čoveka na kome je utisnut ovaj pečat obeležava kao onoga koji pripada "zveri" - koji ga obožava i koji mu je lojalan. Činjenica da bez znaka "zveri" na sebi, ljudi neće moći da "kupuju i prodaju" u velikoj meri navodi na pomisao da ovaj "žig" osim što će imati prvenstveno religioznu dimenziju, može možda da ima i ugrađeni kompjuterski čip (biočip, RFID čip), neku vrstu tzv. "pametne kartice" (Smart Cards), uz pomoć koje bi se novčane transakcije mogle vršiti bez gotovine. Ovo bi "zveri" omogućilo da potpuno kontroliše, kažnjava ili nagrađuje svoje podanike - da nad ima njima veliku kontrolu.
MOŽEMO LI IZRAČUNATI BROJ?

Mnogi su tokom vekova pokušavali da odgonetnu "broj zveri", što je na žalost donelo najčešće više štete nego koristi jer su na osnovu toga nastale mnoge jeresi i "čudnovata" otkrivenja. Neki su izmislili "specijalne" načine računanja da bi izračunali "ime" zveri. Vreme je, kakogod, pokazalo i dokazalo da nisu otkrili ništa, jer kao "zver" oni su "identifikovali": Nerona, mnoge od rimskih papa, Lutera, Kalvina, Napoleona, Hitlera ili Henrija Kisindžera. Neki drugi su izračunali da 666 predstavlja reč "computer" ili "www" (Word Wide Web).

Pošto postoji veza između broja 666 i "imena" zveri, tj. slova (666 = ime), mnogi veruju da se za računanje slovni znakovi moraju prebaciti u brojeve i zbrojiti ih, te da se tako dobije kao ukupan zbir broj: 666.

Poznato je da u grčkom i hebrejskom alfabetu slovni znakovi poseduju i određene brojčane vrednosti, što znači da se brojevi mogu izraziti i putem slova. Napr. u grčkom alfabetu slovo Alfa (A) bi bilo i ujedno i broj jedan (1), Beta (B) broj dva, Gama (G) broj tri, itd. Slično tome ovo je moguće i u hebrejskom alfabetu. Svako slovo ima određenu brojčanu vrednost. Ovo se još stručno naziva Gematrija ("Gematria" = a. Mističko filozofsko tumačenje svetih spisa koje su razvili neki jevrejski rabini. Temelji se na numeričkim vrednostima alfabeta u reči. b. Doslovno: "Slovna geometrija".).

Navešću samo jedan primer. Napr. želite li da izračunate ukupan zbir grčke reči lateinos, koja znači: "Čovek koji govori latinski" - "Latinac". Jednostavno zbrojite vrednosti koje imaju slova u grčkom alfabetu:

lateinos = 30+1+300+5+10+50+70+200 = 666

Ovo zbrajanje je jedno od prvih učinjenih i uradio ga je Irenej (130-202 god.). (Protiv jeresi, knjiga 5, glava 30.)

Neki istraživači kažu da pošto je Novi zavet uključujući i Otkrivenje napisan na grčkom jeziku, da bi broj 666 trebalo računati prema brojčanim vrednostima grčkog alfabeta. Drugi opet tvrde da to zavisi i od samog imena, tj. u kom će jeziku ili alfabetu biti izraženo, da ga onda u tom istom treba i računati. Kako god bilo, sve ovo su samo slepa nagađanja, jer nam "ime zveri" još nije otkriveno.

Mnogi komentatori Biblije i mistici pokušavaju da kroz Gematriju odgonetnu tajnu ovog broja. Međutim, ovo je više prebrojavanje a ne izračunavanje i treba razumeti da Gematrija kao metod nije božanski inspirisana (nema utemelje u Svetom pismu); zato veliki broj protivrečnosti koja ona daje je i za normalno da se očekuje.
BEZ PANIKE, ALI OPREZNO!

Ime "zveri" (Antihrista) nije nigde otkriveno u Svetom pismu, zato je ovde dat njegov "broj". Činjenica je da danas niko ne može da zna ko je "zver", niti kako izgleda njegov žig, jer se on još nije javno pojavio na svetskoj sceni. Dakle, zato što nam je nepoznato njegovo ime, ne možemo i nismo kadri da izračunamo njegov broj jer nemamo taj "um" i tu "mudrost" - ne znamo na koji način to da uradimo.

Ljudima ostaje jedino da budno prate dešavanja u svetu u svetlu biblijskih proroštava, a za vreme kad se opasnost zvana "zver" pojavi, biće im dana i "mudrost i um", kako kaže apostol Jovan, da odgonetnu "broj zveri". Bog veoma često svoja otkrivenja daje progresivno, što znači da određene biblijske istine bivaju sakrivene od nas dok ne dođe pravo vreme za njih.

Biblija jasno kaže da svako ko se pokloni zveri (obožava je) i uzme na sebe njen žig, ime ili broj, da će biti osuđen od Boga na propast - večno prokletstvo (Otk. 14:9-11). Dakle, "žig zveri" će biti znak pripadnosti i lojalnosti "zveri", tj. Antihristu kao svom ličnom gospodaru i božanstvu.

Neki hrišćani su do te mere opsednuti strahom od primanja "žiga" zveri da kao žig vide pametne kartice, lične karte, matične brojeve, brojeve socijalnog osiguranja, skeniranje rožnjače, otiske prstiju, medicinske čip implante, itd. Činjenica koju oni ne vide je da sve ovo još uvek ima veze jedino sa njima samima, u pitanju su njihovi lični brojevi a ne znamenja (insignia) koja bi ujedno predstavljala i znak obožavaoca Antihrista.

Mnogo je pokazatelja u svetu da vreme "zveri" dolazi. Deca Božija nemaju razloga za strah jer je Isus rekao: "A kad se ovo počne zbivati, ispravite se i podignite svoje glave, jer se približava vaše izbavljenje." (Lk. 21:28). Drugim rečima, za njih je ovo vreme nadanja i budnog očekivanja dolaska Isusa Hrista, pa i radosnog optimizma. Ne znamo koliko je još vremena ostalo do vaznesenja Crkve - to niko ne može da zna. Gospod traži od svojih sledbenika da budu spremni svakoga časa za Njegov dolazak (Otk. 16:15).

Kad Crkva novorođenih bude vaznesena (1. Sol. 4:13-17) - sklonjena sa Zemlje a zajedno sa njom i Sveti Duh, "čovek bezakonja" će se onda pojaviti, stupiće na javnu svetsku scenu (2. Sol. 2:1-12). Hrišćani koji su olako shvatali svoj život sa Bogom će morati da se suoče sa "žigom zveri" i njihova mučenička smrt biće jedini način da se spasu (Otk. 7:14; Otk. 15:2).

Dakle, nemojte previše da budete zabrinuti oko misterije broja 666 i tražite čoveka koji se krije iza ovog broja, već uložite sav napor da izgradite čvrsto zajedništvo sa Isusom Hristom da biste bili dostojni umaći (bili istrgnuti) pred dolazećom velikom nevoljom koja će pasti na sav svet (Otk. 3:10).

[You must be registered and logged in to see this link.]
vivijen
vivijen
Moderator Foruma
Moderator Foruma

Zlatni Pehar Za Više Od 10.000 Poruka
Srbija

Grad : Zvezdan
Browser : Opera
Broj Postova : 13509
Broj Poena : 60334
Reputacija : 971
Datum upisa : 29.01.2010
Datum rođenja : 03.08.1953
Godine Starosti : 66
Pol : Ženski Zodijak : Lav Zmija

Zanimanje : slikanje, pisanje,primenjena umetnost
Raspoloženje : smireno
Uzrečica : ah
Knjiga/Pisac : orkanski visovi

Nazad na vrh Ići dole

Normalna Re: Zig zveri - poslednja vremena

Počalji od vivijen taj Čet 9 Dec - 1:52:24Grčka crkva protiv broja 666 u ličnim kartama

Grčka pravoslavna crkva zatražila je u sredu da se broj 666 koji je simbol za antihrista u hrišćanskoj tradiciji, ne pojavljuje u biometrijskim ličnim kartama i nakon sastanka dobila odgovor vlasti da se takovani "broj zveri" neće pojavljivati na ličnim dokumentima.

"Crkva ima zadatak da očuva integritet vere i zato broj 666 ni u vidljivom ni u nevidljivom obliku ne treba da se nađe u ličnim kartama", naveo je u saopštenju Sveti Sinod nakon sastanka kanonskih stručnjaka, pravnih predstavnika, računarskih specijalista i vladinih zvaničnika.

U saopštenju se dodaje da su se članovi grčke vlade složili sa primedbama predstavnika crkve i rekli da će one biti uzete u obzir.

U prelasku na informatičke lične dokumente, nova grupa biometrijskih ličnih karata treba da bude odštampana do početka 2011. godine. Grčka pravoslavna crkva, koja nije odvojena od države, protivila se i ulasku zemlje u "šengen" zonu, bar kodovima na robi i kompjuterskoj graničnoj kontroli gde se koristio broj 666.

Za vreme socijalističke vlade u Grčkoj ukinuto je navođenje verske pripadnosti u ličnim dokumentima čemu se grčka crkva takođe oštro protivila. U to vreme su religijske manjine u zemlji, kao što su jevreji i katolici, tvrdile da ubacivanje veroispovesti u lilčna dokumenta može dovesti do veće diskriminacije.

Iako često kritikovano od strane liberalnih krugova kao nazadno i sujeverno učenje, pravoslavna crkva se i dalje drži verovanja vezanog za broj 666, koji se pominje u Knjizi otkrovenja a koju je, po verovanjima, napisao apostol Jovan u prvom veku.

[You must be registered and logged in to see this link.]
vivijen
vivijen
Moderator Foruma
Moderator Foruma

Zlatni Pehar Za Više Od 10.000 Poruka
Srbija

Grad : Zvezdan
Browser : Opera
Broj Postova : 13509
Broj Poena : 60334
Reputacija : 971
Datum upisa : 29.01.2010
Datum rođenja : 03.08.1953
Godine Starosti : 66
Pol : Ženski Zodijak : Lav Zmija

Zanimanje : slikanje, pisanje,primenjena umetnost
Raspoloženje : smireno
Uzrečica : ah
Knjiga/Pisac : orkanski visovi

Nazad na vrh Ići dole

Normalna Re: Zig zveri - poslednja vremena

Počalji od vivijen taj Čet 9 Dec - 1:59:17У знаку Антихриста

Датум: 30. 12. 2002.
Рубрика: Православље


Вјерни ће, ипак, остати постојани. Они који буду имали у себи Христа,
неће бити прелашћени, остаће постојани и ишчекивати Други долазак
Христов. Доћи ће Христос, побиједиће Антихриста и цареваће вјечно
заједно са свима Светима.

Последња реченица Новога Завјета у Откривењу Јовановом је: "Да! Дођи,
Господе Исусе!" Ово иштемо и за овим чезнемо ми хришћани: "Када ћеш
доћи? Дођи, чекамо Те, дођи!" Књига која се бави тиме шта ће се збивати
током вјекова, од Педесетнице до Другога доласка Христова -Парусије,
јесте Откривење јеванђелисте Јована. Шта нам казује Откривење? Рећи ћу
вам укратко. Хришћани ће пролазити кроз многа искушења. Доћи ће и
Антихрист који неће бити просто једна идеологија него - једна конкретна
личност, која ће имати власност да сједи у Храму Божијем и да јој се
клањају сви као Богу. Говориће пријатне ствари људима и зато ће га људи
тешко препознати. Сматраће да је он - добротвор људски, да је - Христос.
Али, у стварности неће бити Христос - Месија, Спаситељ, него ће бити
лажни месија, лажни спаситељ који ће преластити многе.

Вјерни ће, ипак, остати постојани. Они који буду имали у себи Христа,
неће бити прелашћени, остаће постојани и ишчекивати Други долазак
Христов. Доћи ће Христос, побиједиће Антихриста и цареваће вјечно
заједно са свима Светима.

О Првом доласку Христовоме ђаво је сматрао да ће, ако га разапне, да ће
Он по Распећу да нестане, али ипак, Он није нестао... У часу кад је
Христос на Крст узишао, ђаво се радовао. Али тога часа претрпио је
највећу штету. Јер, Христос "Смрћу смрт уништи". Својом Смрћу Он је
уништио смрт, побиједио смрт, низишао у ад.

Видјели сте шта се збило у Совјетском Савезу. Седамдесет година страшних
погона хришћана. Стаљин и његови сарадници уморили су милионе хришћана.
Епископе су прогнали у Сибир, такође и монахе, јереје, лаике. Милионе
људи... Један човјек који је ишао у Русију прије "пјерестројке", донио
ми је фотографију некога гроба. Каже ми: "На овај гроб долазе на
поклоњене свакога дана благочастиви људи и пале свијеће. То је гроб у
који су закопали четрдесет живих свештеника".

И сада, послије седамдесет година шта се збило?

Вјера у Русији - жива и неокрњена. Поново се граде цркве, манастири пуне
монасима и монахињама. Иако постоје велики економски проблеми и тамо,
људи опет граде цркве, обнављају старе од своје немаштине и вјера њихова
је жива.

Христос побјеђује и побјеђиваће увијек. Зато, када чујемо све ово у
броју 666, не треба да нас хвата паника нити страх. Отуда, колика год
искушења да су наступила, колике год тешкоће да дођу, и шта год учинио
Антихрист, побиједиће Христос.

Пошто ће, свакако, бити искушења у Цркви и за све нас, јер су и
проречена и видимо да долазе, ми треба да се духовно припремимо да бисмо
се суочили са тим искушењима. А како треба да се припремимо? : Прије
свега, да будемо сједињени са Христом. Ко је са Христом сједињен,
разазнаваће и знаке времена. Разликоваће шта је Христово а шта ђавоље.

Значи, што желим да вам кажем, јесте шта да радимо са овим о чему
слушамо. У првом реду, са личним картама за које говоре да ће вјероватно
имати број 666, за који свети јеванђелист Јован у тринаестој глави
Откривења каже да је број, симбол и знак Антихристов.

А зашто 666 а не, рецимо, 777. Зато што су тај број носили Јевреји, имао
га је Цар Соломон и захтијевао је од својих поданика, од држава које су
му се покоравале, да дају данак од 666 таланата злата. Дакле, број 666
био је симбол, показатељ да је то данак поданика.

Кушач је изабрао да електронска ознака 666 буде начин на који данас њему
хришћани плаћају данак. Број 666 по себи није никакво зло. Ако узмемо
једну књигу која има 800 страцрца, када дођемо до странице 666, ми ову
нећемо поцијепати нити ћемоје у читању прескочити. Ако идемо негдје и на
путу нам стоји ознака са бројем 666, нећемо је заобићи - на путу је то
обичан број.

Али, ако га неки непријатељи Христови користе срачунато да њиме окаљају
хришћане, ми не можемо да га прихватимо. Знамо да га они користе само и
искључиво зато што је то симбол ђавола. Када се овај број користи без
неке зле намјере, то нам не шкоди. Али кад га користе срачунато, шкоди
нам. Неким оцима у манастиру,који су се усавршавали и обавијестили о
овој теми, дао сам да обаве једно научно истраживање о линијском систему
званом «бар код», који постоји свугдје, чак и на намирницама, да се
увјере да ли стварно постоји број 666 у систему ових линија које се
користе у трговини. Побринули су се једног мјесеца оци, прочитали су и
многе стране књиге и увјерили се да стварно у двама типовима линијског
система постоји број 666. Постоје три усправне дупле линије, једна на
почетку, друга у средини, трећа на крају усправног линијског низа. Свака
од ових дуплих линија одговара броју 6. Такође, рекли су оци, средње
линије могло би и да нема. Човјек који ради за компјутером могао би да
чита без средње линије, само са првом и последњом. Као што видите, та
линија стављена је срачунато. Ако није била неопходна, зашто су је
ставили? Само зато да би постојао број 666. Значи, имају један опаки
циљ, да окаљају хришћане. Да нас принуде, хтјели то ми или не, да
примимо тај број.

Стављају нам га свугдје, и на храну. Шта да кажемо сада? Да не једемо
ништа? Кажемо, при бјећи ћемо икономији, дакле, трпљење. То је, наравно,
зло. Али, још је горе што желе да тај број (666) ставе и на личне карте.
Зашто хоће да нам на наше личне карте ставе тај симбол Антихристов? Ако
заиста постоји демократија – и треба да постоји – требало би поштовати
хиљаде хришћана који не желе да у личној карти имају број 666. Они који
то желе, нека га имају. Ми православни хришћани то не желимо. Исто тако,
та лична карта представља опасност не само због тога што садржи број
666, него зато што ће уз њу постојати електронски досије. Тај
електронски досије је такође Антихристов изум. Јер, у њему ће се наћи
регистровани милиони и милиони људи са мноштвом података који се односе
на њихов живот. Све ће то бити записано у огромном рачунару који се
налази у Страсбуру. Одатле ће моћи да намећу хришћанима оно што желе.

На тој личној карти коју желе да нам издају, кажу постојаће једна
магнетна трака која ће моћи да садржи 100000 ријечи и на њој ће они
написати о нама што год буду жељели. Ту траку ми нећемо моћи да
ишчитамо. Имаћемо личну карту која ће гово-рити свијету ствари о нама а
да ми нећемо моћи да читамо шта је на њој написано. И не само то. Они
који користе информације, добијене од рачунара, моћи ће да искривљују
податке који буду тамо уписани (афорео) о нама без нашега знања.

Због тога и послије овога увида, ми не можемо да прихватимо електронске
личне карте које ће имати горе исписан лични регистарски број, који ће
бити даван свакоме да га прати од рођења до смрти и којим ће бити
регистрован у централним рачунарима земље у којој живи, као и у
Централном Компјутеру који ће се налазити у Стразбуру.

Схватате да улазимо у један нови период који се први пут јавља у
историји, у период диктатуре, тоталитаризма, свесвјетског тоталитаризма.

Одређени људи контролисаће читав свијет, читав наш живот. Шенгенски
уговор је први корак ка томе. Мало-помало, они ће контролисати читаву
Европу.

Циљ оних који све ово чине јесте да створе једну свесвјетску државу и
једну свесвјетску религију. Камо будизам, камо мухамеданство, камо
Хришћанство? Настаће једна мјешавина религија и већ је почела да
настаје. Ово нијесу нагађања, ово је почело да се збива.

Такође биће и једна свесвјетска економија коју ће моћи да надгледа мали
број људи. Овога тренутка доказано је да негдје око двије стотине људи,
мултимилијардера, држе у рукама 70 % богатства на земљи. Иза свих тих
електронских досијеа, држава, властодржаца, Европске уније, налази се
200 људи, који владају свијетом. Они варају људе: «Уђите у Европску
унију – биће вам лијепо. Ево, дајемо вам новчану помоћ, дајемо вам ово,
дајемо вам оно!» Али, та новчана помоћ камо води? Само један примјер да
наведем. Европска унија жели да смањи пољопривредно добро Грчке за 6 %.
Зато унапријед дају надокнаде сељацима, да оставе своје винограде и
маслињаке да пропадну. Зашто? Зато да Грчка прекине да живи у будућности
од својих пољопривредних производа, да проси од Европљана. Да би
Европљани од нас направили што год пожеле, да би нас претворили у
хотелијере и слуге своје. Они нас хоће за слуге а не као један независан
народ, који живи од своје земље, како су живјели до сада сви Грци, а од
добра које нам Господ даје.

Значи, све то је јасно и све почиње да се остварује.

Ми на Светој Гори на заједничким сабрањима изјаснили смо се да
Светогорци неће прихватити електронске личне карте. Водићемо борбу. Не
само ми, него и други људи које не покрећу вјерске него политичке
побуде. Народни посланици, адвокатске коморе и други, боре се и
узнемирено расправљају на тему слободе човјекове. Отуда видимо да
економска олигархија која има дух Антихристов и жели да потчини све људе
својој вољи - води људе у свесвјетско ропство.

Ако - далеко било - дође Антихрист, који не знамо када ће доћи, ови
досијеи биће у његовим рукама. Моћи ће да чини свако зло које му на
памет падне, како је чинио и Хитлер. Неки кажу: "Гдје ће то доћи
Антихрист, какве то бајке говорите?" Али, зар Хитлер није био антихрист?
"Зар није посало шест милиона људи, не само Јевреја него и нејевреја у
крематоријуме?

Зар Стаљин није био антихрист? Прочитао сам негдје да је Стаљин уморио
двадесет милиона људи. Значи, то се збило у нашем вијеку. Зар то нијесмо
видјели? Зар нијесмо доживјели? Зар је невјероватно да дође један нови
диктатор? Свако мало у свијету се појављују диктатори.

Када је у Југославији дошао Тито, послао је у смрт све младе клирике.
Усмртио је мноштво младих свештеника и монаха, да Цркве више не буде.
Оставио је нешто мало старих и због тога Србија и данас пати од малог
броја вјерника.

Ово се збивало у нашем вијеку. Није искључено да ће доћи неко ко ће наћи
све податке спремне и чинити зло које год пожели. Ми ћемо водити ову
борбу а цотребно је да и Влада поштује Хришћане и да нас не нагони да и
ми уђемо у електронски досије. Они који желе, нека уђу. Ако већ причамо
да имамо демократију, нека будемо испоштовани и остављени да имамо старе
личне карте, које неће имати ни регистарски број, који ће стајати
повезан са свим интернационалним банкама података. Ако читате Свето
Откривење, видјећете да ће на крају страдати они који буду примили знак
Антихриста. Злоставиће их ђаво. Зато што ђаво тако ради. Наведе човјека
да му се поклони а затим га злоставља, зато што ђаво није човјекољубац.
Није као Христос који је пун љубави и човјекољубља. Он је човјекомрзац и
мрзи човјека. Наведе чевјека да му се гријесима и невјерјем потчини, а
затим га злоставља. Али, ми ћемо благодаћу Божијом остати вјерни Христу
нашем у нашој Светој Цркви, у Светим Тајнама, молитви, проучавању
Светога Писма и ишчекиваћемо престављење сједињени са Христом свагда.

Молим се да и ви свагда имате благодат Христову и да се свецијело борите
за истину Господа нашега и за светињу вјере наше.

Написао: Архимандрит Георгије Капсанис
Превод: Монахиње из Жупе никшићке
Пренето из Светигоре
vivijen
vivijen
Moderator Foruma
Moderator Foruma

Zlatni Pehar Za Više Od 10.000 Poruka
Srbija

Grad : Zvezdan
Browser : Opera
Broj Postova : 13509
Broj Poena : 60334
Reputacija : 971
Datum upisa : 29.01.2010
Datum rođenja : 03.08.1953
Godine Starosti : 66
Pol : Ženski Zodijak : Lav Zmija

Zanimanje : slikanje, pisanje,primenjena umetnost
Raspoloženje : smireno
Uzrečica : ah
Knjiga/Pisac : orkanski visovi

Nazad na vrh Ići dole

Normalna Re: Zig zveri - poslednja vremena

Počalji od vivijen taj Čet 20 Jan - 1:59:34

vivijen
vivijen
Moderator Foruma
Moderator Foruma

Zlatni Pehar Za Više Od 10.000 Poruka
Srbija

Grad : Zvezdan
Browser : Opera
Broj Postova : 13509
Broj Poena : 60334
Reputacija : 971
Datum upisa : 29.01.2010
Datum rođenja : 03.08.1953
Godine Starosti : 66
Pol : Ženski Zodijak : Lav Zmija

Zanimanje : slikanje, pisanje,primenjena umetnost
Raspoloženje : smireno
Uzrečica : ah
Knjiga/Pisac : orkanski visovi

Nazad na vrh Ići dole

Normalna Re: Zig zveri - poslednja vremena

Počalji od Sponsored content


Sponsored content


Nazad na vrh Ići dole

Nazad na vrh


 
Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu